نقل است که حضرت ابوالفضل(ع)در جنگ کربلا هر سه برادر بزرگوار خویش را به همراه داشت.همه ی فرزندان پاک ام البنین(س)را.روز تاسوعا خطاب به عزیزانش می فرمایند:برادرانم!من دلم می خواهد شما قبل از من به میدان بروید،چون می خواهم اجر شهادت برادر را ادراک کرده باشم.برادران گفتند:هر چه تو امر کنی.سپس هر سه نفر به میدان رفتند و یکی از پس دیگری جلوی دیده گان مطهر آن حضرت به شهادت رسیدند.بعد از برادران،حضرت ابوالفضل(ع) قیام کرد و به شهادت رسید.آقا جان،کیستی تو؟کیستی که تمام صفحات تاریخ را در جستجوی وفاداری چون تو ورق زدم و هیچ نیافتم.کیستی که تاریخ وفادارتر از تو سراغ ندارد.آری تو فرزند همان مادری هستی که وقتی خبر شهادت تو و برادرانت را به او دادند،دست بر آسمان گرفت و گفت:الهی شکر که هر چهار فرزندم در راه حسینم به شهادت رسیدند و عاقبت به خیر شدند.آقا جان تو را به جان مادرت زیارت حرم مطهرت را از من دریغ مدار.تو را به جان مادرت. ف ه