از اینجا

تا به شهر آرزوهایت

از اینجا

تا به عرش جستجوهایت

رهی بسیار

طولانی ست.

ولی

من با دو چشم خویش می بینم

در آن دورا

چراغی روشن است

و

چشم بر راهی

نشسته بر سر ایوان

تو را می خواند

و

در انتظار توست.

به دنبال چه می گردی؟

قدم بر دار

و

پا بر راه جانان نه

تمام آرزوت آنجاست

قدم بر دار

و

عاشق باش

قدم بر دار

و

همت کن

حریم گفتگو آنجاست.   ف ه