نیمه گمشده من

تو کجای قصه خوابی

اون لبای قصه گوت کو؟

نمی دی چرا جوابی...

آخ چه شبهایی می شینم

منو از چشات می بینم

همه بوسه های دنیا

از گل لبت می چینم...

نیمه گمشده من

تو کجای قصه خوابی

که در این ضیافت عشق

به شب من نمی تابی...

آسمون پر ستاره

آرزوهای دوباره

همشون گلم عزیزم

تو رو یاد من میاره...

نیمه گم شده من

من به چشمات خیره ماندم

بهترین قصیده ها را

محو لبهای تو خواندم...

نیمه گمشده من

تو کجای قصه خوابی... ف ه