من و حاج آقای گل تو چت

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩۱/٢/۱۸

خب حاجی جان آماده ای بریم چت؟ گفت: مگه سوار آپولو می شیم که آماده شم پسر! گفتم:از سوار شدن آپولو مهمتره .پرسید چطو مگه؟ به شوخی گفتم: حداقل اینجا سوار چیزی می شی! گفت: سوار چی فرزاد؟ گفتم: هیچی حاجی هیچی،مزاح بود.حالا آماده ای یا نه؟ گفت آره آماده ام بریم ببینیم چی میشه! رفتم اینتر نت و نوشتم: چت رو. حاجی گفت: وایسا ببینم چی نوشتی؟گفتم: اسم لینگشو نوشتم .گفت لینگ چی چیه؟ گفتم کلمات اتصال به سایت مربوط به چت رو نوشتم.به سایت وارد شدم و آیتم چت و گفتگو در صفحه مخصوصش نمایان شد. به حاجی گفتم: حاجی جان اسم میخواد، اسم ما چی باشه خوبه؟ حاجی درنگی کرد و گفت: فرزاد مگه میتونیم هر نامی را که خواستیم انتخاب کنیم؟ گفتم: آره، میشه هر نامی رو انتخاب کرد، چی پسرونه چی دخترونه! حاجی گفت:نه بابا!! گفتم: جون حاجی شوخی نمی کنم، بفرما دختر بشیم یا پسر؟ به اصرار حاجی و بقول خودش به جهت پرهیز از گناه، اسم خودمو گذاشتم رو چت و کلید تائید رو زدم.چند دقیقه ای منتظر موندیم، که حاجی فرمود: فرزاد، این واسه چی اینقدر می چرخه؟ گفتم در حال سرژه، داره پیدا میکنه، ظاهرا اینم فهمیده حاج آقا تشریف آوردن تو چت گیج شده همش دور سر حاجی می چرخه!! گفت: پسرشوخی نکن. گفتم: چشم حاجی جان.خلاصه صفحه اصلی وا شد و حاجی گفت: حالا چکار باید کرد؟گفتم میتونیم یکی از این آیتمها رو انتخاب کنیم و بریم شهر یا منطقه مربوطه، مثلا" شمال خودمون. شمال رو که زدم نمی دونم واسه چی قند تو دل حاجی آب شد.گفت: ناقلا، چون خودت شمالی هستی شمالو زدی؟ گفتم: ناراحتی بریم جای دیگه! گفت: نه،نه همینجا خوبه. ظاهرا" حاجی چشاش به تصویر قلب قرمزی افتاده بود که فکر میکرد فقط تو آیتم شمال میشه دیدش! گفت: حالا چکار کنیم؟ گفتم: صبر می کنیم تا یکی پیام بده.چند دقیقه ای موندیم و کسی تحویل نگرفت. حاجی فرمود: علی الظاهر کسی ما رو نی خواد فرزاد. گفتم باشه، خودمون انتخاب می کنیم!حاجی گفت:تو رو خدا یکی خوبشو انتخاب کن تا ثوابی هم  برده باشیم!! نگاهی به چهره اش انداختم و خندیدم. پرسید: چرا میخندی؟ گفتم: تو فکر اینم که چه عذابی از دست شماها میکشه این ثواب! حاجی قدری دلخور شد و بوسیدمش تا به دل نگیره، بهر حال با اجازه حاج آقا، اسم فرشته رو  واسه گفتگو انتخاب کردم و نوشتم: سلام فرشته، خوبی عزیزم. فرشته بلا فاصله جواب داد: خوبم عشق رویائی من! حاجی به مزاح گفت: این بی پدر مادر انگار همین پشتا وایستاده بود تا یکی بهش بگه عزیزم!! قدری خندیدم و گفتم حقا که....! حاجی گفت: خب جوابشو بده.گفتم: فرشته جان چند سالته ؟تحصیلات؟ نوشت: بیست سالمه و داشجویم.گفتم آزاد یا ملی؟ گفت آزاد. حاجی که این گفتگو را دنبال می کرد، یهو گفت: ای تف برپدر این دانشگاه آزاد!! ببین چکار با این بچه معصوم! کرده که اینچنین دنبال یه لقمه!! میگرده!! گفتم: حاجی جان میذاری ادامه بدم؟ فرمود: شما کمافی السابق مشغول باشید آقا فرزاد، چیزی نگفتم که! از فرشته پرسیدم:فرشته جان تا حالا عاشق شده ای؟گفت: آره، ولی پسرا خیلی نامردند.حاجی که این نوشته فرشته خانوم رو خوند، با حالتی جدی گفت: براش بنویس پسرا نامردند یا دخترا، بهش بگو حداقل بیست و پنج مرتبه سر منه مومن رو کلاه گذاشتین و ازم شارژ گرفتید و زنگ نزدید! بازم میگید پسرا نامردند؟گفتم: نمی شه حاجی، اگه بفهمه بیست و پنج مرتبه سرت کلاه رفته زشت می شه. پرسیدم: فرشته جان چرا اینقدر از دست پسرا ناراحتی؟گفت خیلی دروغگو و بدقولند دیگه! گفتم: خب، فکر کن یکی تورو واقعا" دوست داره، اولویت و ایده آل تو در انتخاب همسر آینده ات چی میتونه باشه؟گفت: کار و ماشین و خونه و پول.حاجی که این رو خوند گفت: فرزاد براش بنویس اگه قرارباشه این همه رو داشته باشم دیگه شوهر شدنم چی چیه! الحمداله که....... ننوشتم خواسته حاجی رو، ولی از فرشته پرسیدم:تو چی داری فرشته که این همه ایده آلیستی؟ نوشت: زیبائی مسحور کننده ای دارم و عشقی در سینه برای همسر آینده ام.حاجی گفت: بهش بگو اینا که نون نمی شه واسه شوهرت! گفتم: حاجی مگه میخوای بفروشیش؟ گفت: بهرحال. پرسیدم: حاجی بازم گفتی حال؟ حاجی گفت: فرزاد تورو خدا یکی دیگه رو انتخاب کن، این ارث پدر میخواد از ما! گفتم: حاجی تو که چیزی ندادی، همه چی غیر واقعییه.حاجی گفت: خدا رو چی دیدی پسر! شاید عاشق شدیم و یکی مث این افتاد به جان دار و ندار ما!!   قدری نگاهش کردم و به خود گفتم:وای بحال ما، چه سعادتی داشتیم که تا کنون از گشنگی نمردیم، از اینا مگه میشه چیزی گرفت!!! بهرحال گفتم چشم حاجی،میریم با یکی دیگه گفتگو کنیم. بدون هیچ انگیزه ای به حاجی گفتم: حاجی بریم دختر شیم؟ حاجی گفت: زشته پسر، این چه حرفیه! گفتم گفتگوی مجازیه، نگران نباش حاجی.با اجازه حاجی دوباره، راه رفته رو طی کردیم و اینبار شدیم شهرزاد! حاجی تبسمی کرد و گفت: چه اسم قشنگی! گفتم: نکنه اسم دوست دختر زمان جوانیت باشه حاجی؟گفت:نه بابا، دوست دخترم کجا بود. دخترا همین که منو می دیدن انگار جن دیده اند، اونوقت تو میگی دوست دختر!! بقول حاجی، علی ایحاله همینکه اسم شهرزاد رو وارد کردیم، باران پیام از زمین و آسمون سرازیرشد.حاجی فرمود: اینا چیه اومدن رو صفحه؟ گفتم: پیامه که واسه شهرزاد خانوم می فرستند.گفت یعنی برای تو؟ گفتم: آره. حاجی گفت: خب یکیشو بخون ببینیم چی نوشته؟سعید نوشته بود:شهرزاد جونم اهل.... هستی؟ نوشتم: مودب باش، من فقط تو رو دوست دارم نه چیز دیگه رو! نوشت: هیچ اهل حال نیستی؟ حتی یه ذره؟ حاجی که این کلمات بی ادبانه آقا سعید رو میخوند،برافروخته شد و  گفت: براش بنویس، اهل حال هستم اما با یخ!! گفتم: یخ دیگه چیه حاجی؟ گفت: اون خودش میدونه کارکرد یخ چیه، تو ولش کن و فقط بنویس.نوشتم و اون پاسخ داد: شهرزاد جونم،یخ زده شم هست! گفتم حاجی همینو می خواستی؟حاجی گفت: فرزاد جان، این پدر سوخته اهل حرف حساب و معامله نیست، و گرنه پیشنهاد خوبی بهش دادم!بی زحمت برو یکی دیگه رو انتخاب کن.رفتم و یکی دیگه که اسمش دیوانه بود نوشته بود:سلام شهزاد جونم خوبی؟ حاجی گفت: احسن که با این دیوانگی،مودب است و با خانواده! در پاسخش نوشتم: خوبم عزیزم تو چطوری؟ نوشت: خوب نیستم، چون شبا نمی تونم بخوابم .حاجی گفت: فرزاد ببین مشکل این بنده خدا چیه، شاید تونستیم ثوابی ببریم!نوشتم:واسه چی عزیزم؟، چرا نمی خوابی؟ مشکلت چیه؟گفت: هنوز نخوابیده، خواب .... میبینم! حاجی مطلبو خوند و یکه خورد و گفت: هی به فلان جای ننه دیوونه ات! هی که هی. قدری سکوت فضای اتاق را در بر گرفت و چشمان از حدقه بیرون زده حاجی مات و مبهوت، نظاره گر مونیتور اتاقم ماند. گفتم: حاجی دوباره بریم پسر شیم؟ آخه اینا خیلی بی ادبند. گفت:آره فرزاد جان پسر بهتره، حداقل با یه دختر صحبت میکنی! دوباره برگشتیم و شدیم پسر.اما این بار علیرغم میل حاج آقا، اسممو گذاشتم حاجی. بلافاصله دختری بنام رها پیام داد و نوشت: به به شما هم حاج آقا!! حاجی نگران و مضطرب گفت: زود باش ،زودباش فرزاد اسممو پاک کن، فکر کنم طرف منو شناخته! گفتم حاجی این چه حرفیه! تو این هفتاد میلیون آدم از کجا شما رو بشناسه؟ گفت: آخه نوشته حاجی شما هم! گفتم بابا! همینطوری نوشته، افاضاته حاجی جان.حالا میخوای جوابشو بدی یا نه؟ اینبار حاجی می نوشت:سلام، حال همشیره خوب است؟ رها نوشت: چی می گی بابا، دلت خوشه ها ، همشیره چیه؟. حاجی نوشت:آخه نیت و قصدم خیر است همشیره! رها نوشت:یعنی میخوای به قصد خیر با همشیره ات حال کنی؟ حاجی جواب داد: حال که نه! اطلاع از حال یکدیگر!! رها نوشت: آها، اطلاع از حال یکدیگر داشته باشیم خوبه، حالا بگو ببینم بزرگه یا کوچک؟ حاجی که متوجه ماجرا نشده بود گفت:تقریبا" بزرگتر از شما. رها نوشت: او... مای گاد!! حاجی نوشت: همشیره متوجه نشدم، نوشتی کی گاد؟ رها نوشت: هیچی بابا، پس قصد ازدواج داری؟حاجی که این جمله رو خوند، از فرط شادی چنان تکانی خورد که نزدیک بود از رو صندلی بیافته پائین.حاجی رو به من کرد و گفت:فرزاد چی بگم در جوابش؟ گفتم از اونجا که شما با دروغ و کلک هیچ رابطه و نسبتی ندارید، منم نمی دونم چی جواب بدی بهتره، خودت میدونی حاجی جان.گفت برای اولین!! بار دارم دروغ میگم به کسی، خدایا منو ببخش!! حاجی نوشت:اگه خدا بخواد با همشیره مهربانی چون شما وصلت حاصل گردد، هر دو عاقبت بخیر خواهیم شد! رها نوشت: اینقد نگو همشیره همشیره،جونی !! حاج آقا نوشت: چرا همشیره؟ رها گفت: حتما" فردا هم که با من ازدواج کردی، میگی پیش تو خوابیدن حرامه همشیره!!! حاج آقا نوشت: نه جانم، این چه حرفیه! اون موقع دیگه بر من حلالی و من و تو دنبال ده پانزده تا جوجه ایم!! رها نوشت:پدر بیامرز، مگه کارخانه جوجه سازی میخوای افتتاح کنی؟ حاجی گفت: روایت است که هر کس برای ازدیاد نفوس قیام نماید، ثوابش در آخرت حساب است!!! رها نوشت: میتونم بپرسم شما چند برادر و خواهرید؟ حاجی فرمود:هفده برادر و خواهر.رها پرسید: چند برادر؟ حاجی گفت: یازده برادریم و همه مجرد.رها نوشت اونا هم مث تو در مورد ثواب ازدیاد نفوس فکر میکنند؟ حاجی نوشت: بله تقریبا" همه مومنند،انشااله.رها نوشت: با این حساب من باید برای ازدیاد نفوس به هر یازده نفر.... حاجی نوشت:کم لطفی نفرمائید همشیره، هنوز که چیزی نشده!!رها نوشت، نه حاجی، ببخش منو، یه جوجه هم بیارم شاهکار کرده ام، اونم سزارینی!! رها تماس رو قطع کرد و رفت.به چهره حاجی نگاهی کردم و دیدم غمگین شده، پرسیدم چیه حاجی نگران شدی؟ گفت: دیدی چطور بدون خداحافظی رفت و منو تنها گذاشت!! گفتم ای بابا یکی دیگه!مگه کم هستند که ناراحت می شی. گفت: خدا تو را حفظ کنه فرزاد جان که حق برادری رو در مورد من بجا آوردی!! اینبار سراغ دختری رفتیم به نام شقایق. ابتدا براش نوشتم: دلم مث دلت خونه شقایق چشام دریای بارونه شقایق.باور بفرمائید شقایق شعری نوشت که باعث تعجب من و حاجی شد، اون نوشت: مگه ملا می تونه دل بریدن ز پولهای کلان و خوشه چیدن.گفتم شقایق مگه شاعری که چنین فی الفور جواب می دی؟ گفت: ای.. تا حدودی علاقه دارم.گفتم: شقایق بچه کجائی؟ گفت:چالوس. گفتم سن و تحصیلات؟ گفت: بیست سال و دانشجو.گفتم یه بیت دیگه بگم جوابمو میدی؟دویدی مو دویدی مو دویدیم به شبهای پر از قصه رسیدم. نوشت:هزار افسوس از رفتن دویدن  چنین بی بال و پر آنجا رسیدن. قدری تامل کردم و درنگ. حاجی گفت:احسنت، احسنت. چه دختر با کمالاتی! چه دختر فهمیده ای! خودشه فرزاد. بپرس حاضره زن من بشه؟گفتم: زن کی حاجی؟ گفت زن من دیگه! پرسیدم: حاجی جان جدی میگی؟ گفت:آره فرزاد منم عاشق شده ام!! منم یه عمر دنبال چنین عشقی بودم فرزاد!! دنبال یه عشق واقعی!! راستی فرزاد، این دنیای چت چه دنیای قشنگیه!! گرچه زشتیاشم زیاده!!  گفتم حاجی جان گفته افلاطون از دنیای چت بهتره، مگه نه. گفت: راستی افلاطون چی گفته بود فرزاد ؟گفتم: تصاحب و عادت از حرارت اولیه خواهد کاست.گفت:الهی نور به قبرش بباره با این حرف حسابش.گفتم حاجی دوباره سوالی دارم،اجازه میدی؟گفت بپرس. گفتم:آنگونه که می گفتی عاشق زنت مونده ای؟گفت: آره مونده ام، ولی.. گفتم: ولی چی؟ گفت: آدم دوست داره دوباره عاشق بشه فرزاد جان!!!گفتم:آره،عاشقی خوبه، ولی بد دردیه! گفت: حالا دردشو یه جوری میشه تحمل کرد! گفتم: آره میشه، میشه!! حاجی بلند شد و گفت: فرزاد جان،خیلی خوب بود و آموزنده. حداقل فهمیدیم تو این فضای مجازی چی میگذره!! ولی دوباره لختی درنگ کرد و با خود گفت: برای خالی نبودن عریضه هم شده یه چیزی بگم به این فرزاد تا در آینده پر رو نشه برام.گفت: ولی فرزاد، خدا تو رو لعنت کنه که شیطان شدی و رفتی تو جلدم پسر!! گفتم حاجی حالا که کیفتو بردی،لعنتشو واسه من می فرستی؟ این درسته؟ گفت: واقعا" که ابلیس مجسمی فرزاد!! چه کردی با من پسر. با من که سجاده نشین با وقاری بودم. گفتم:من نکردم حاجی جان، ادامه انکار خودتون کرد. همون انکاری که سالها ازش غافلید. حاجی دوباره چشاشو به صفحه مانیتور دوخت و رها همچنان شعر می سرود   و شقایق رفته بود. زمزمه اقراری ضعیف با صدایی پراکنده در فضای اتاقم پیچید: شاید، شاید!!!                                                                                                                             

/ 0 نظر / 7 بازدید