گلاره

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩۱/۱۱/۳٠

آخرین باری که گلاره را دیدم به اتفاق تنی چند از دوستانش کنار دریا نشسته بود.آنان با پهن کردن روفرشی آبی رنگی بر روی ماسه های ساحلی چشم در چشم هم،گرم گفتگو و تعریف خاطرات خود بودند.گلاره که در منتهی الیه سمت چپ روفرشی نشسته بود،بر خلاف دوستانش غمگین بود و ملول.انگار در فضایی دیگر سیر میکرد.او چشمان آبی رنگ زیبایش را به آبی آسمان دوخته بود.بسختی می شد فهمید گلاره در اندیشه چیست و با خیره ماندن به آن فضای لایتناهی به دنبال کیست!من که از کودکی با او بزرگ شده بودم و به علت نداشتن خواهر،او را همچون خواهری نسبی عزیز می شمردم،طاقت نیاوردم و آرام آرام به او نزدیک شدم.گلاره همینکه متوجه حضورم شد،لبخند سردی زد و سرش را پایین انداخت.او در حالی که با دست چپش مشغول جاروب کردن ماسه ها بود از من پرسید:اینجا چکار می کنی فرزاد؟گفتم:راستش همینجوری اومدم؛گفتم برم یه دوری هم کنار دریا بزنم و هوایی عوض کنم! مهسای شیطون که تندتند مشغول شکستن تخم آفتابگردان بود مث همیشه با شیطنت خاص خود مداخله کرد و گفت:خب گلاره جان،داداشته دیگه،دلواپس آبجیش شده اومده دنبالش! پاشو پاشو باهاش برو،خوش باشین.نگاهی به مهسا انداختم و با شیطنتی برگرفته از گفتار  او گفتم:مهسا جان،اگه واقعا"دنبال خوشی من هستی،خودت لطف کن بیا بریم قدم بزنیم!من با تو خوشترم!مهسا که انتظار این پاسخ را نداشت،قدری تامل کرد و سپس مشغول شکستن تخمه اش شد.دوباره به گلاره خیره ماندم.انگار تو این دنیا نبود.اصلا"متوجه گفتگو و مزاح من و مهسا هم نشد.غرق در خیال خودش بود.بر روی دو زانو در کنارش نشستم و  با دلواپسی معمول ازش پرسیدم:چی شده گلاره؟چرا اینقدرآشفته ای؟گلاره که انگار در صدد مخفی کردن چیزی از دوستاش بود،گفت:پا شو،پاشو بریم قدم بزنیم!به اتفاق پاشدیم و چند قدمی از دوستاش دور شدیم.گلاره در حالی که بغض گلوشو گرفته بود رو به من کرد و گفت:فرزاد،چرا اینقدر بدبختم!! پرسیدم:چی شده گلاره؟چرا بی پرده حرف نمی زنی؟خب دردتو بگو شاید بتونم کمکت کنم!گلاره که مث همیشه از چشم در چشم شدن با من گریزان بود،سرشو پایین انداخت و گفت:دیشب بابا و مامان مسعود اومده بودند خواستگاری من.گفتم:اینکه خیلی خوبه،تو و مسعود هم چندسالی میشه که با هم دوستین،مبارکه گلاره جان.گفت:نه بابا،چی چی مبارکه،اتفاقا" همه چی خراب شد!پرسیدم: واسه چی؟گفت:وقتی حرف زدنا شروع شد،مامان مسعود که انگاری بزور اومده بود خونه ما؛بهانه هاش زد بیرون! مامانش شروع کرد در خصوص قدر و قیمت عروس و جهیزیه عروس و این چیزا حرف های نیشدار زدن.داشت حنجره اش را پاره می کرد که مامانم متوجه رفتار زننده اش شد و بهش گفت:ما همینیم خانوم!در حد گلیم مون پاهامونو دراز می کنیم!تو آسمونها هم سیر نمی کنیم! روی همین زمین راه می ریم و  به مهر و تربت همین زمین هم برای بی ریایی عبادات خود قانع هستیم.پرسیدم:حالا چرا مامانت واکنشی تا این حد تند از خود نشون داد؟گفت:نمی دونم!شاید اونم به دنبال بهانه بود!پرسیدم:کدوم بهانه گلاره؟ گفت:راستش چند روز پیش مسعود ازخواستگاری و ازدواج و این چیزا حرف می زد! منم واسه اینکه مامانمو خوشحال کنم،حرفای مسعود رو بهش انتقال دادم.مامانم وقتی حرفامو شنید،لبخندی زد و گفت:الهی که خوشبخت بشی دخترم.بعد از حرفای من و مادر،تقریبا"همه چیز به خوشی و خرمی طی می شد تا اینکه پریروز،نمی دونم واسه چی اتوی خونه ما سوخت!قرار شد به اتفاق مامانم عصر بریم اتوی دیگری بخریم!باور نمی کنی فرزاد! اتوی بیست تومانی شده بود هشتادتومان! یخچال چهارصد پانصد تومانی شده بود دو میلیون تومان! مامانم وقتی اون قیمتها رو دید خیلی پکر شد! انگاری داشت همونجا غش می کرد و می افتاد! حال روز مامانمو که دیدم خیلی ترسیدم! ترسم بیشتر از دردی بود که مامان تو سینه اش حبس می کرد و هیچ نمی گفت! ترسم از این بود که نکنه چیزیش بشه! از بد حادثه جلوی یه سوپری وایستادیم که آب معدنی بگیریم؛بغلش یه فرش فروشی بود! چشم مامانم تا به قیمت فرشا افتاد از خود بیخود شد و ندونستیم کی و چه جوری به خونه رسیدیم! پرسیدم:به نظرت دلیل واکنش منفی مامانت بحث مالی بود؟گفت:آره دیگه!پس میخواستی چی باشه!گفتم:نمی دونم،آخه برخی پدر مادرا به واسطه تجربه ای که دارند،تشخیصشون با تشخیص بچه ها متفاوته گلاره!گفت:اتفاقا"مامانم همیشه از مسعود تعریف میکنه!گفتم:مشکل فقر و عدم استطاعت خانواده ها،علی الخصوص هنگام ازدواج بچه هاشون بیشتر نمود پیدا می کنه گلاره،این مشکل،مشکل اکثر خانواده های ماست! برای حل این مشکل،خانواده ها نیازمند درک و توافقی دو جانبه هستند.اگر اجازه بفرمایید من با مسعود حرف می زنم.سعی میکنم بهش بفهمونم خرید هر چیزی،علی الخصوص لوازم خونه توسط زن و شوهر بعد از ازدواج،هزاران بار بیشتر از آوردن جهیزیه روز اول لذت بخشه! وقتی با کار و تلاش و کم خوردن،پولی پس انداز می کنید و دست به دست هم واسه خرید فرشی،تلویزیونی،یخچالی،ضبط صوتی وارد مغازه ای می شوید؛انگار تو دنیای دیگری سیر می کنید! گلاره جان! نمیخوام بهت کار کردن،کار کردن،آرمیدن رو توصیه کنم؛نمیخوام بهت بگم دنیای ما همینه،بخوای نخواهی اینه! ولی باید باور کنیم که در این کشور پول خرد ته جیب فرزندان برخی اشخاص،چندین برابر قیمت هر یک از لوازم جهیزیه امثال توست.باید باور کنیم که اینبار نه فقر به جنگ غنا،بلکه اغنیاء برای چپاول و نابودی کامل فقیران،خود را تا فرق سر مسلح به سلاح ریا و تزویر و فریب نموده اند!گلاره که مات و مبهوت به من نگاه می کرد گفت:نه فرزاد،به مسعود چیزی نگو،آبرومون میره!! تازه تو خودت مجردی!این حرفا رو یه مرد متاهل که تجربه این کارا رو داره باید بهش بگه!گلاره قدری مکث کرد و دوباره گفت:آخه فرزاد،مسعود که تقصیری نداره!مادرش بهونه گیره! در حالی که به چهره معصوم گلاره خیره مانده بودم؛به یاد مادر و پدر محترمش افتادم.با خود گفتم:چگونه میتوان درد نهفته در جان مادری را ترسیم کرد که به خاطر عدم استطاعت مالی،به سالها آرزوی قلبی خویش نه می گوید!!چگونه میتوان چشمان حسرت بار پدری را ترسیم کرد که به جرم فقر،دلشکسته و رنجور و بر خلاف میل باطن خویش،به خواستگار دخترش نه می گوید!!چگونه می توان لحظات خواب و بیداری پدران و مادرانی را به تصویر کشید که در آرزوی عروس و دامادی فرزندانشان به آسمانها چشم دوخته اند!! با مادران سنگدلی چون مادر مسعود،که در اندیشه احیای بازار مکاره برده فروشان متعصب سیر می کنند و جهیزیه عروسشان را بهای حقیقی او می پندارند چه باید گفت؟ کاش ای کاش که در باغ گل سرخی بود.           فرزاد هخامنشی     

/ 0 نظر / 3 بازدید