گفتگوی من و حاج آقا

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩۱/٢/۱٧

از درب اداره بیرون می رفتم که حاج آقای محترم ،صدام زد و گفت: فرزادکجا؟گفتم: می رم بیرون حاجی جان،امری داری؟گفت:پیدات نیست! گفتم: مث همیشه مشغولم.گفت: خوبه،حالا چکار میکنی؟گفتم: دارم مقالمو تموم می کنم.گفت: خیره انشالله. به شوخی گفتم: حاجی منو خیر!گفت: نگو پسر،نگو.گفتم: شوخی کردم حاجی،باشه چشم.حاجی دوباره پرسید حالا چی می نویسی.گفتم:دانته عاشق رو.حاجی مکثی کرد و پرسید:مگه دانته هم عاشق بود؟گفتم آره حاجی مگه خبر نداری؟گفت: والله که نه!از تو هیچی بعید نیست فرزاد! علی ایحاله باید بخونم، بعد نظر بدم.به شوخی گفتم: راست میگی حاجی، حال چیزه خوبیه اول باید حال باشه بعد نظر داد. حاجی نگاهی به نعلینش انداخت و گفت برو به کارت برس پسر پررو.گفتم:راستی حاجی،   مقاله عشق و چتمو خوندی؟گفت چی رو؟ گفتم: عشق و چت.گفت: این دیگه چه صیغه ایست؟خندیدم و گفتم:صیغه مبالغه حاجی،مبالغه. ظاهرا"حاجی از کلمه عشق خوشش اومده بود که گفت: بریم بخونیم؟گفتم: جان حاجی نیم ساعت کار دارم،اومدم زنگ می زنم قدمت رو چشام، اشکالی نداره حاجی جان؟گفت:نه پسرم،برو و برگرد. گفتم چی فرمودی حاجی؟گفت:چیزی نگفتم پسرم.گفتم:بازم که گفتی حاجی!گفت: من که چیزی نگفم! گفتم فرمودی،پسرم!نکنه خبری شده حاجی!گفت: چطور فرزاد!گفتم: آخه تا دیروز برادر فرزاد بودم،حالا شدم پسرت! حاجی خندید و گفت:برو به کارت برس پسر بی حیا! رفتم و نیم ساعت بعد برگشتم. زنگ زدم و حاجی مهربان، قدم رنجه فرمود و بنده نوازی،تشریف آورد اتاقم.همین که نشست،پرسید چی چی بود اسم مقاله ات؟ گفتم: عشق و چت.خندید و پرسید:چت! گفتم: به گفتگوی مجازی از طریق رایانه میگن چت.پرسید:حالا کیا با کیا گفتگو می کنند؟به شوخی گفتم:سونی اریکسون با نوکیا.حاجی خندید و گفت فرزاد شوخی ن ک ن.گفتم: حاجی مزاح بود ناراحت نشو.گفت: بذار ببینم چی نوشتی.مقاله که شروع شد، تکانهای حاجی جان هم زیادتر شد و یهو گفت:غلط کرده این افلاطون با هفت پشتش. من که قبل از ازدواج و بعد از ازدواج همچنان عاشق زنم هستم و هیچم ار حرارت عشقم کم نشده!به شوخی گفتم:حاجی جان، منظور افلاطون شما بزرگوارا نبودید. برای چند میلیارد دیگه گفته،افلاطونم می دونست که شما با همه فرق دارید!حاجی گفت: فرزاد شوخی میکنی یا جدی میگی؟گفتم:شوخی کدومه حاجی! مگه افلاطون مریض بود که سربه سر شما بذاره تا نبش قبرش کنید!گفتم: نه حاجی جان شوخی کردم منو ببخش.ولی افلاطون منظورش، عادته باهم بودنه که باعث میشه از حرارت عشق کم بشه. گفت: اشتباه میکنه.گفتم حاجی جان میتونم سوالی بپرسم؟گفت: بپرس.گفتم فرمودی هنوز عاشق خانوم محترمتی؟ گفت آره خیلی هم.گفتم: تا حالا شده یه اسی، یه پیام عاشقانه ای، یا یه نامه ای براش بنویسی و بذاری رو پیش خون خونه ات تا بخونه؟حاجی نگاهی کرد و گفت:الان بنویسم؟ گفتم آره. گفت:به چه مناسبت باید بنویسم!گفتم:به مناسبت استمرار همون عشق اولی.گفت: اون دوره دیگه تموم شد. گفتم: افلاطون هم همینو میگه! فرمود: اجازه بده بقیشو بخونم شیطون!گفتم: بفرمائید.حاجی خوندو تا رسید به توصیه های من، اینبار جدی تر از قبل پرسید: فرزاد، منظورت این نیست که دختر و پسر نامحرم، تو خیابون و پیش چشم مردم دست بدست هم بدن؟گفتم: اینجوری نه! گفت پس منظورت چیه؟ گفتم:یه راهی پیدا بشه تا بتونیم راحتر با جنس مخالف صحبت کنیم، درد دل کنیم دیگه!گفت: مرده شور ببره اون دلتو فرزاد.گفتم:حاجی دلت میاد!! گفت: پسر جان اونوقت دیگه نمی شه جمعش کرد. به شوخی گفتم:حالا که نمی شه جمعش کرد پس تفریغشون کنید!حاجی خندید و سری تکان داد. دوباره گفتم حاجی جان،اجازه میدی سوالی بپرسم؟ فرمود:هر چه میخواهد دل تنگت بگو! پرسیدم: چطور عاشق خانومت شدی؟مکثی کرد و گفت: هی، بی حیا چی میگی!!گفتم: جان حاجی بگو، سواله دیگه! گفت:قبل از طلبگی عاشقش بودم،راستش فکر نمی کردم طلبه بشم راضی به ازدواج با من بشه!گفتم: ولی شد. گفت: بله شد.گفتم: پس قبلا" اونو دیدی و انتخابش کرده بودی،درسته؟ فرمود:حالا!!     آره، زیرنظرش داشتم دیگه! گفتم: پارکم رفتید؟ گفت:این چه حرفیه؟ نه بابا!! گفتم: تو خونه شونم نرفتی،پیش مامان و باباش؟گفت: فرزاد! چی میگی تو پسر!! گفتم: چون شما نرفتید،بقیه باید برن تو چت؟ گفت: منظور!! گفتم: الان همه تو چتن، تو عشق مجازی!! چی میشه این همه شوق بلوغ را به عشق حقیقی مبدل کنیم؟چی میشه تا رودررو به هم عشق بورزیم؟ چی میشه تو چشای هم نگاه کنیم و نتونیم به هم دروغ بگیم؟ چی میشه از مصاحبت قبل از ازدواج سیراب بشیم؟چی میشه تا از این خلاء نفرین شده گذر کنیم؟چطوری میشه بهتون حالی کنیم،بابا ما عاشقیم!!! حاجی مهربانانه لبخندی زد و گفت: فرزاد بریم تو چت؟!!! گفتم:بزن بریم، که حاجی همه شب مست و شیدا بادا!!                                                     

/ 0 نظر / 6 بازدید