باور نمی کنم دیگه

باور نمی کنم دیگه

این لحظه های آخره

هر چه که بوده بین ما

داره که با خود می بره

ما را که دل شکسته ایم

ما را که هر دو خسته ایم

این غصه های لعنتی

داره کجاها می بره

چه تلخه روزگار ما

خزون شده بهار ما

مونده فقط برای مون

عکس های یادگار ما.

هر چه که بود هر چه نبود

سهم دو تامون غصه بود

پایان راه عاشقی

این انتهای قصه بود

ما را که دل شکسته ایم.

ما را که هر دو خسته ایم

این غصه های لعنتی

آخر کجاها می بره... ف ه

/ 0 نظر / 5 بازدید