خواب

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩۱/۶/۶

خواب دیدم که بر فراز تلی از خاکستر بجا مانده ازحریق تخت جمشید ایستاده ام و به هر سوی آن با حسرت و آه نگاه می کنم.صدای شیون و زاری زنان و کودکان از هر طرف به گوش می رسید. با آنکه ضجه دخترکان خردسال را می شنیدم اما عاجز از رویت و تشخیص جایگاهشان بودم.به هر طرف که چشم می دوختم خاکستر داغ بود و آوار کردن نماد تمدنی آسمانی توسط دیو صفتان تجاوزگر.بی اختیار اشکی از چشمانم جاری شد که رنگ خون داشت.در چنین فضایی آنچه بیش از هر چیز ذهنم را به خود مشغول می ساخت، شیهه اسبانی بود که راکبانش  سرمست از جنایت خود مشغول باده گساری در میان دود و آتش بودند،صدای اسبان لاینقطع در گوشم می پیچید.گویی همراه با حسرت و آه من،آوای اسبان نیز در صدد خلق مرثیه ای جانسوز برای شور بختی  پایتخت افسانه ای بزرگ مردان تاریخ وطنم بودند.از شیهه اسبان که فارغ شدم،حواسم را نظاره گر بادی یافتم که گاه و بیگاه از جانب غرب تخت جمشید وزیدن می گرفت،گویی دستی یا اراده ای صبور و شکیبا، همراه با غم و اندوهی جانکاه، در صدد روفتن خاکستر از پیشگاه خانه خود بر آمده است.بارهابه منظره خانه روبی باد خیره ماندم. آنگاه شگفت زده، متوجه پردازش جاروبی شدم که از پس هر غبار روبی، مجددا" به سمت غرب تخت جمشید، چابک سیر هدایت می شد.آخرین بار که مشاهده مکرر خود را دنبال کردم، ناباورانه شاهد تبدیل جاروب باد به تکه ابری سپید شدم که هچون ستاره دنباله دار به سمت نقش رستم،دخمه گاه شاه شاهان داریوش کبیر در پرواز بود.بی اختیار از فراز خاکستر تخت جمشید فرود آمدم و مسیر تکه ابر سپید را در پیش گرفتم.پس از چندی خود را مقابل چهار دخمه گاه اهورائی حجاری شده در سینه کوه یافتم که بر میانه آنان دخمه گاه  داریوش کبیر همچون ناظری نگران، ازفراز نقش رستم، سرتاسر دشت پارسی را به زیر نگین خورشید خود گرفته بود.دقایقی چند در برابر مقبره تابناک داریوش شاه به رسم ادب ایستادم و در سکوت و تحیر چشم به دخمه گاه او دوختم.به ناگاه صدایی از دل دخمه گاه مرا به خود خواند.قدری جلوتر رفتم و با حالتی منبعث از تکریم در برابرش زانو زدم و سلامی به رسم ادب تقدیم داشتم.داریوش شاه از من پرسید:کیستید که اینچنین مودبانه در برابر دخمه گاه من زانو زده اید؟با بغض در گلو فرو خفته از رفتار نا شایست ویرانگران دیو صفت، عرض کردم:من فرزاد هخامنشی هستم.داریوش شاه پس از مکثی کوتاه پرسیدند:آیا شما از هخامنشیان هستید؟پاسخ دادم:آری،نیاکان من از سلسله هخامنشی هستند.داریوش شاه پرسیدند:از کجای سرزمین من به اینجا آمده اید؟گفتم:از شمال سرزمین اهورائی پادشاه بزرگ.دوباره پرسیدند:آیا به تفرج و میهمانی آمده اید؟گفتم:به تفرج آری ولی به میهمانی خیر.داریوش شاه پرسیدند:آیا در پارسه قصد ماندن دارید؟گفتم:آری ای شاه شاهان.لحظاتی به سکوت گذشت و من در تصور شنیدن سوالی دیگر از داریوش بزرگ بودم که ناگهان او را در حال خروج از دخمه و جلوس بر محوطه جلویی دخمه گاه خویش،همانجایی که من نشسته بودم مشاهده کردم.براستی که از زیارت سیمای زیبای اوبه وجد آمدم،بلند قامت،چهار شانه، صورتی زیبا و چشمانی درشت و ریشی زینت یافته که بر کشیدگی صورت او می افزود.قدری از سر شیفتگی به او خیره ماندم.همینکه متوجه بهت و حیرت روانم گشتند،پرسیدند:ای شمالی،به چه می اندیشید؟گفتم:به زیبایی پادشاهان هخامنشی می اندیشم،به این می اندیشم که اهورا مزدا در خلق سیمای زیبای شما از چه چیز الهام گرفته بود.انگار اینگونه شناساندن را از زبان دیگران خوشایند خویش نمی دانست و در پاسخ من تلویحا"و مهربانانه فرمودند:هان ای فرزاد هخامنشی،بدان و آگاه باش که مظهر زیبایی ها خدای بزرگ،اهورا مزدا است،که زمین را آفرید،که آسمان را آفرید،که مردم را آفرید،که شادی رابرای مردم آفرید.چیزی نگفتم،شرمگین و متحیر،درویشی کلام خود را در مقابل عظمت روحانی شخصیتی می یافتم که مدح و ثنای غیر خدا را کفر می دانست و کافران در وهم خدا پرستی خویش،تالار آینه او را به نام بتخانه مخروب ساخته بودند! به بهانه شکست سکوتم فرمودند:برخیز شمالی،برخیز و بدنبال من بیا تا به زیارت پارسه رویم.بلند شدم و به اتفاقش،ولی چند گام عقبتر از او رهسپار پارسه شدیم.در بین راه از او پرسیدم:ای شاه عدالت گستر،آیا این زمان پارسه را ازنزدیک دیده اید؟فرمود:من هر روز پارسه را می بینم و بر فراز آن پرواز می کنم!پرسیدم:پارسه را چگونه دیده اید؟داریوش شاه در سکوتی ممتد فرو رفتند و پاسخم به درازا کشید.در تامل سوالی بودم که تا ژرفای وجودش رخنه کرده بود ومن هیچ نمیدانستم.ناگهان از حرکت باز ایستادند و باچشمانی اشکبار روبه  من کردند و فرمودند:پارسه را در آتش و کینه اهریمنان دیدم و نادانی هموطنانم! پرسیدم: آیاشما معتقدید که علاوه بر کینه دشمنان کشور،جهالت هموطنان پارسی ما نیز در شکست ایرانیان و ویرانی پارسه نقش داشته است؟فرمود:اگر پارسیان در راه و روش نیاکان خود همچون من پابرجا و استوار بودند و از دو بلای خانمانسوز کینه و دروغ پرهیز می کردند،هرگز پای اهریمنان به حریم این کشور باز نمی شد و دشمن بر آنان چیره نمی یافت.پرسیدم:قرنهاست که ازفراز تخت جمشید و نقش رستم نظاره گر حضور و بازدید هموطنانت ازآثار بجامانده از عظمت دوران هخامنشی بوده اید، آیا می توانم نظر مبارکتان را در خصوص خلوص این مردمان که به قول فردوسی نه ایرانی هستندو نه ترک و نه عرب جویا شوم؟آیا پیامی هم برای این مردمان دارید؟ مکثی کردند و در تفکری عمیق فرو رفتند.انگار از سروده و پیشگوئی حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگ آگاه بودند.فرمودند:آیا شما ابیات آینده نگر حکیم ابوالقاسم فردوسی را بخاطر دارید؟عرض کردم:آری ای پادشاه بزرگ،به خاطر دارم.فرمودند:میتوانید برایم بخوانید؟گفتم: با کمال میل ای شاه شاهان.سپس شروع کردم به خواندن ابیاتی که در حقیقت پیشگویی فردوسی بزرگ است در شاهنامه به منظور معرفی خلق و خوی نژادی جدید،که محصول آمیزش سه نژاد ایرانی و ترک و عرب می باشد:زدهقان و از ترک از تازیان/نژادی پدید اندر آید میان/نه دهقان نه ترک و نه تازی بود/سخنها به کردار بازی بود.داریوش شاه پس از شنیدن ابیات فوق رو به من کردند و فرمودند:اگر می خواهی نظرم را در مورد هموطنان امروزی ما بدانید،بدان که انان را دوست دارم.اما ای هموطن، آنچه را که اهورامزدا امر کرده به تو می گویم:از راه راست منحرف مشو،اندیشه بد مکن و از گناه بپرهیز.سپس لحظاتی بعد همراه با اندیشه سترگ و قداست کلامش،به اتفاق هم وارد محوطه تخت جمشید شدیم.داریوش شاه ابتدا به سوی کاخ تچر رفتند و قدری بر ایوان آن نشستند.به سوی نشیمنگاه او روانه شدم و دیدم اشک از چشمانش جاری گشته است.آهسته و شمرده پرسیدم:آیا مشاهده چیزی جدید شاه شاهان را بدینگونه منقلب و پریشان ساخته است؟داریوش شاه با اشاره دست آثار بجا مانده از فروغ و عظمت کاخی را به من نشان می داد که زمانی مظهر کمال و صلابت بود.پرسیدم:آیا این کاخ اختصاصی پادشاه بود؟فرمودند:آری این کاخ خانه زمستانه من بود و  بیش از هر چیز به تالار آینه معروف بود.پرسیدم:آیا داخل کاخ واقعا"آینه کاری شده بود؟فرمودند:خیر،از آنجا که رنگ سنگهای این کاخ خاکستری و شفاف بود هر بیننده ای تصویر خود را به سهولت در آن سنگها مشاهده می کرد،به همین جهت آنرا آینه خانه یا تالار آینه می نامیدند.پرسیدم:آیا به پادشاه بزرگ در احداث این بناهای با شکوه کسی هم کمک رسانده است؟فرمودند:آنچه من بنا نهادم همه به فضل اهورامزدا بود،اهورامزدا یاری خود را به من عنایت کرد تا این بناها را به انجام رسانیدم.پرسیدم:دلیل اهورامزدا برای یاری رساندن به شما  در احداث چنین بناهای با شکوه چه بود؟فرمود:اهورا مزدا از آن جهت در ایجاد این بناها مرا یاری رساندند که من و دودمانم بد دل و دروغگو و بی انصاف نبودیم.من موافق حق و عدالت پادشاهی کردم.هیچ بنده ای را نیازردم و بر هیچ ضعیفی ستم روا نداشتم.شاید اراده اهورامزدا از برپایی چنین بناهای با شکوه،نمایش نمادی از عدالت و دادخواهی در جهان بود.پرسیدم:آیا شاهنشاه به پادشاهان بعداز خود در خصوص احتراز از دروغ و دروغگو هم توصیه ای داشته اند؟فرمودند:آری،من گفته ام:ای آنکه پس از من شاه خواهی بود،مردی راکه دروغگو باشد و کسی را که بیداد کند حامی مباش و با شمشیر از او بازخواست کن،ای کسی که بعد از من به پادشاهی می رسی،از دروغ سخت بپرهیز،اگر می خواهی کشورت در امان باشد فریب دهنده را به کیفر برسان.پرسیدم:چرا شاهنشاه تا بدین اندازه از دروغ و دروغگو نفرت دارند؟فرمودند:من نه تنها از دروغ و دروغگو بلکه از سال بد،دشمن بدخواه و کینه نیز نفرت دارم.من همیشه از اهورامزدا خواسته ام که این چهار نشانه اهریمن به سرزمین من راه نیابد و اهورا مزدا این سرزمین رااز کینه،از دشمن،از دروغ،از خشکسالی حفظ کند.هنگامی که پادشاه با بزرگواری خاص خود به سوالات مسلسل وار من پاسخ می داد،افسردگی ناشی از حال و روز تخت جمشید او را بیش از هر چیزی اندوهگین ساخته بود. پادشاه خسته بودند و من با درک شرایط روحی او از طرح سوالات بیشتر،خود داری نمودم.به بهانه بازدید از آثار بجا مانده،قدری از پادشاه عدالت گستر فاصله گرفتم.سپس پادشاه به سمت یکی از ستونهای بی سقف،ولی سر به فلک کشیده تخت جمشید روان گشتند.لحظاتی چند ستونی را درآغوش گرفتند و  پیشانی مبارک خویش را برستون سائیدند.سپس قامت استوار ستون را به دفعات و با چشمانی اشکبار ورانداز کردند.پادشاه پس از فارغ شدن از هم آغوشی ستون سرفراز تخت جمشید،رو به سوی دخمه های کنده شده در سینه کوه مقابل نهادند.پادشاه دائم سرش را تکان می دادند و تبسمی ناگزیر بر لب داشتند،گویی در حال پاسخ دادن به سلام پادشاهان برخاسته از دخمه خویش هستند.در پایان، مغموم و اندوهگین،هر دو دست مبارکش را به رسم تکریم به سوی دخمه گاه شمالی و جنوبی که پیکرهای پاک اردشیر دوم و اردشیر سوم در آن خفته بودند دراز کردند؛انگار پدری مهربان با دستانی پر از مهر،سر و روی کودکان خود را نوازش می کند.داریوش شاه سپس رو به من کردند و فرمودند:ای شمالی،افسوس که وقت تنگ است و غروبی دلتنگ و وداعی ناخواسته در پیش.وقت آن است که با تو بدرود بگویم ای هموطن عاشق.گفتم:آیا شاه شاهان به من رخصت همراهی خویش تا دخمه گاه مطهر خود را خواهند داد؟فرمود:اشکالی ندارد،به دنبال من بیا شمالی.به اتفاق شاه شاهان داریوش کبیر در هنگامه ورود به نقش رستم بودیم که رو به من کردند و فرمودند:ای شمالی،آیا ابیاتی دیگر هم از سروده های حکیم ابوالقاسم فردوسی را به یاد دارید؟با افتخار پاسخ دادم:آری ای پادشاه عدالت گستر و مهر پرور،ابیاتی را بیاد دارم که بازگو کننده جاودانگی و فروغ ایزدی دودمان هخامنشیان است فرمودند:پس بخوان شمالی.من هم با چشمانی اشکبار،ولی خیره بر قامت رعنای او، ابیاتی از فردوسی بزرگ را که در وصف جاودانگی نام هخامنشیان سروده شده بود،بدان گونه که در شان و منزلت او باشد، خواندم:زگیتی دو چیز است جاوید و بس/دگر هر چه باشد نماند بکس/سخن گفتن نغز و کردار نیک/بماند جهان تا جهان است ریگ/زخورشید و از آب و از باد و خاک/نگردد تبه نام و گفتار پاک.                                                                         نامت جاودان باد و خورشید فروزان یادت روشنی بخش سرزمین اهورائی ما.    فرزاد هخامنشی           

/ 0 نظر / 3 بازدید