حقیقت چیست؟

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩۱/۱٠/۱

شاید بارها از کنار مشاجرات لفظی همشهریان خود با بی تفاوتی گذشته ایم و هیچ واکنشی از خود بروز نداده ایم!شاید بارها شاهد اجحاف و ستم زورگویان نسبت به مظلومان بوده ایم و هیچ عکس العملی از خود نشان نداده ایم !شاید بارها مزاحمتهای خیابانی را به شهادت نشسته و بی تفاوت از کنارش گذشته ایم!شاید بارها بر خلاف نیت خود انتخاب نموده ایم و از تجزیه و تحلیل اسباب چنان انتخابی عاجز مانده ایم!شاید بارها کم فروشی و گرانفروشی را دیده ایم و از کنارش بی تفاوت گذشته ایم.شاید بارها  اخبار مفاسد کلان اقتصادی را از روزنامه ها خوانده و هیچ واکنشی را شاهد نبوده ایم!شاید بارها ذم از این و آن را شنیده ایم و در ملامت مذمت کننده گان قدمی بر نداشته ایم!چرا؟چه عاملی بر تعادل ذهنی ما تاثیر گذاشته است؟آیا وظایف سلول های تخصیص یافته ما دچار اختلال شده است؟آیا رژیم غذایی اهدایی مهندسین ژنتیک بر میزان بی تفاوتی یا  عدم واکنش ما در قبال ناملایمات اجتماعی تاثیر گذار بوده است؟غذا ها چه تاثیری بر حالات روحی و رفتار غیر متعارف ما گذاشته اند؟چه اختلالی از طریق تغذیه در کار سلول های تخصیص یافته ما وارد شده که این همه اتفاقات تلخ و کنشهای غیر انسانی را می بینیم،ولی زبان به کام می گیریم و ناتوان از بروز واکنش،مستاصل مانده ایم؟ چرا به قطعاتی از موجودی زنده یا مرده به نام انسان مبدل شده و از تجزیه و تحلیل قضایای دور و بر خویش فرو مانده ایم؟به راستی چه عاملی توانایی استدلال و تفکر را از ما سلب نموده است؟حقیقت چیست؟مهندسین ژنتیک با رژیم غذایی مکشوف خود،سلول های تخصیص یافته ما را با چه اختلالی مواجه ساخته اند؟شاید بگویید این پرسشها نتیجه تخیل و توهم است!که در پاسختان لازم است بگویم:آری این تصویری است تخیلی از یافته های مهندسینی که کشفیات ژنتیکی آنان در زمینه رژیم غذایی،هنوز برای ما نا شناخته مانده است.  فرزاد هخامنشی         

/ 0 نظر / 7 بازدید