سرنوشت

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩۱/٩/٢۶

سرنوشت آدم اینه/ تو قفس پرنده باشه/ تو خیال و خوابم حتی/ ترسش از درنده باشه/ اشک غربتو بریزه/ روی گونه های معصوم/ زیر سقف آسمونش/ یه اسیر و بنده باشه/ چش تو چشماش که بدوزن/ غم و غصع رو ببینن/ چشم به لبهای کسی که/ حسرتش یه خنده باشه/ از طلوع صبح دویدن/ به یه لقمه نرسیدن/ سر سفره های خالی/ پدری شرمنده باشه/ سهم ما از ثروت اینجا/ حسرت یه لقمه نونه/ کی میگه که پای بسته/ می تونه دونده باشه/ اگه سرنوشت همینه/ کی میخواد پرنده باشه/ تو سکوت شب بشینه/ زخمی درنده باشه.  ف ه

/ 0 نظر / 3 بازدید