دختر دشت

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩٢/۱/۱٢

در پیش چشم بینا/ چون باد بیشه زاران/ با آرزو و رویا/ می گردم این بهاران/ لیلا نشسته بینم/ در پیش  چشم مجنون/ دل می ستاند از او/ جامی دهد پر از خون/ دل در هوای او بود/ او در هوای این دل/ انگار گفته بودیم/ ما ماجرای این دل/ ای ماه گلعذاران/ ای نکهت بهاران/ من می سپارم این دل/ با اشک چشم باران. ف ه

/ 0 نظر / 4 بازدید