بانو

یه دنیا آرزو در پیش داریم/گمانی بیش و کم در خویش داریم/ازین دورا بهم ما دل می بندیم/غم هجری که دائم بیش داریم/زبان و پای قصه گنگ و لنگ است/به دل درد هزاران ریش داریم/اگر یک دلق اینجا مانده باقی/به پایش صد هزار درویش داریم/عجب دنیای بی رحمی ست بانو/شرنگش را به جان با نیش داریم/یه دنیا آرزو... ف ه

/ 1 نظر / 25 بازدید
صفورا

به نام یزدان پاک . سلام . من منظور جناب طاهری رو نفهمیدم . که مثلا چه کار می تونیم بکنیم ؟ ارتباط در یک محدوده ی کوچک تر یعنی چه ؟ [سوال] برام جابیفته اونوقت تصمیم میگیرم . شما چه کار می کنید ؟