سجده

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩۱/۶/۱۴

خداوند رحمان در قرآن کریم می فرماید: وقتی انسان را آفریدم تمام اسماء الهی رابه او آموختم،سپس به تمام فرشتگان و ملائک امر فرمودم تا او را سجده نمایند.همه پذیرفتند الا شیطان لعین،شیطان از امر خدا سرپیچی کرد و گفت:مقام و منزلت من بیش از انسان است، من از آتشم و او از خاک، پس هرگز سجده نخواهم کرد.خداوند فرمود:دور شو که از لطف و صفای ما بی بهره گشتی ای شیطان.شیطان نیز گفت:سوگند به تو که بندگانت را از راه حق و از پرستش تو بدور خواهم ساخت. او چنین گفت:   وای مرا لطف و صفایت نبود/ شکر به درگاه رضایت چه سود/ می روم و چشم گناه میخرم/ خلق تو را رو به خطا می برم/ یک دو سه جامی ز می میزنم/ مست کنان جامه ز تن می کنم/ بر در میخانه کنم یاد تو/ داد از آن حجره بیداد تو/ رقص کنان گردعلم های تو/ چنگ زنم بر سر و سیمای تو/ پرده اقبال ز یک گندمی/ کعبه اعمال فرو بردمی/ گرد گناهی که دردت نمود/ بوسه زنم بر سر و پای عنود/ من صنم بتکده ها می شوم/ تاج سر گمشده ها می شوم/ دور کنم از همه آوای تو/ محو کنم چشم تماشای تو/ هرکه بود شیفته روی تو/ منع کنم از گذر کوی تو/ هر که ورا بر حرمت دیدمی/ جان تو او را به گناه بردمی/ سجده مخواه از قد سرو کسی/ جبهه نهد بر در هر ناکسی/ در ملکم شاه سماء بوده ام/ بنده تلکم کجا بوده ام/ ای تو همه دیده بینای من/ داغ منه بر قد رعنای من/ من به کجا آدم و حوا کجا/ خاک کجا نور سراپا کجا.  و خداوند جان و خرد در پاسخش چنین فرمود: گفت که شیطان تو بیگانه ای/ دور زمائی و ازاین خانه ای/ بر در میخانه منم باقی ات/ جام می و میکده و ساقی ات/ بر در میخانه اگر خفته ای/ هر نفست نام مرا گفته ای/ هرزه مگردان تو جان و دلت/ بنده ندارد غم مشکلت/ رسم و خطای تو فراوان بود/ بغل و گناه تو به انسان بود/ من ره هموار بنا کردمی/ سجده مسجود ثنا گفتمی/ راه تو از منزل جانان جداست/ شیوه کفر تو تماما" خطاست/ گر بشوی حور ره خسته ها/ یا که زنی چنگ کنی خنده ها/ لیک منم عاشق سیمای دوست/ باز کنم خانه که ماوای اوست/ هان بشنو بنده بی حاصلم/ دور شو از خلقت آب و گلم/ توبه تورا تا به سما می برد/ با پر پرواز هما می برد/ گر قدمی پیش گذاری ملک/ حلقه به گوش است تمام فلک.                                                   ابیات از سروده های حقیر می باشد.  فرزاد هخامنشی                                             

/ 0 نظر / 4 بازدید