اشارت هشتاد و هشتم

در این بازار که "انسان"می فروشند و می خرند و وقف می کنند و واگذار می کنند،اگر کسی از اسناد مالکیت انسان،از وقفنامه انسان موقوفه در شگفت ماند،باید کفر خود را کتمان کند،باید گناه خود را مخفی نماید،باید تقیه کند،باید حتی زبانش را،قلمش را،راه رفتنش را بدزدد!

(حرف هایی برای گفتن:مجموعه اشعار و بر گزیده نثر های دکتر علی شریعتی.شطحیات،اشارات،شمعیات)

/ 0 نظر / 19 بازدید