سیاه چادر 2

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩٢/۱/۶

ساعت چهار بعد از ظهر بود که جناب بهاروند فرمودند برای بازدید از منطقه و شکار میش کوهی آماده شوید.گفتم:اگر گستاخی نباشد با بخش اول برنامه شما موافقم؛ولی با بخش دوم برنامه مشکل دارم.جناب بهاروند پرسیدند با چه چیز مشکل دارید؟گفتم:من با کشتار حیوانات مخالفم؛راستش اگر زودتر متوجه می شدم جلوی ذبح گوسفند را هم می گرفتم.ایشان لبخندی زدند و فرمودند:اشکالی ندارد؛به همان بازدید از منطقه بسنده می کنیم.تقریبا"دو ساعت سرگرم بازدید از کندوهای عسل و دامهای جناب بهاروند بودیم.هوا در حال تاریک شدن بود که به طرف سیاه چادر حرکت کردیم.سرکار خانوم بهاروند حسابی خسته شده بودند.به سمتش رفتم و گفتم:سرکار خانوم؛خواهشی دارم!فرمودند:بفرمایید،من سراپا گوشم!گفتم:ما شبها چیزی نمی خوریم؛خواهش می کنم شام درست نکنید.فرمودند:حالا بذار برسیم!وقتی به سیاه چادر رسیدیم هر دو دختر ایشان به پیشباز پدر و مادرشان آمدند و آنان را سخت در آغوش گرفتند و بوسیدند.انگار سالهاست که همدیگر را ندیده اند!سمیرا دختر بزرگ جناب بهاروند مدام در گوش مادرش نجوا می کرد و مادرش نیز به من خیره می ماند!راستش هنگام عزیمت به حوالی دشت؛تابلتم را به همراه آدرس وبلاکم در اختیار سمیرا گذاشته بودم.نمی دانم از کدام پست وبلاکم خوشش اومده بود که مدام با مادرش صحبت می کرد.به درون سیاه چادر که رفتیم سمیرا برایمان چای آورد.در حال برداشتن قند از قندان بودم که سرکار خانوم بهاروند از من پرسید:آقا فرزاد این داستان پریسا حقیقت داره؟تازه فهمیدم نجواهای سمیرا با مادرش در خصوص پست پریسا بوده.فکر کردم ازش خوشش اومده و دوست داره بیشتر در موردش بدونه!لبخندی زدم و گفتم:نیمی حقیقت دارد و نیمی دیگر خیال پردازی خودم است.جناب بهاروند همینکه متوجه سوال همسر مکرمشان شدند؛خطاب به ایشان فرمودند:موضوع پریسا دیگه چیه؟همسر مکرم ایشان نیز حدود دو سه دقیقه به زبان لری با جناب بهاروند صحبت کردند.انگار ایشان هم به همان نتیجه سمیرا خانوم رسیده بودند.جناب بهاروند سپس تابلتم را خواستند و مشغول مطالعه پست پریسا شدند.پس از اتمام مطالعه پست پریسا،رو به همسر مکرمش و دخترش سمیرا کرد و گفت:نه،نترسید؛اینا جن نیستند! تازه فهمیدم در آغوش گرفتن و بوسیدن معصومانه پدر و مادر توسط دختران،ریشه در کدام تشویش داشت.سمیرا همش زیر چشمی به من نگاه می کرد و من هم می خندیدم.با خود گفتم خدا تو رو لعنت کند فرزاد؛این چه بود که نوشتی!در حال و هوای نوشته پریسا بودم که جناب بهاروند از سمیرا کاغذ و قلم خواست!نمی دانم از کدام نوشته من نت برداری می کرد.قدری به سیمای جناب بهاروند زل زدم تا از واکنشش بفهمم؛ولی مقدور نبود.جناب بهاروند انگار متوجه زل زدنهای من شده بودند که به یکباره خطاب به من فرمودند:در نوشته "خواب" از چه چیزی الهام گرفته اید؟گفتم:روزی که برای بازدید از تخت جمشید رفته بودم در کنار کاخ آئینه مشغول تماشا و تصویر سازی از ابهت اولیه کاخ بودم که وزیدن باد از سمت غرب،توجه مرا بخود جلب کرد.وزیدن مکرر باد از غرب و جاروب کردن ممتد خاک ها مرا به رویایی فرو برد.احساس کردن دستی از غرب تخت جمشید؛یعنی جایی که دخمه داریوش شاه در آن قرار دارد(نقش رستم) برای معذب نبون میهمانان در حال جاروب کردن خاک های جلوی کاخ آئینه است.همانجا کاغذ و قلم را آماده نگارش این نوشته کردم.در حقیقت وزیدن باد از غرب تخت جمشید و جاروب کردن مکرر خاک های جلوی کاخ آئینه،شوق نوشتن پست خواب را در من بارور ساخت.پس از توضیح،جناب بهاروند همچنان مشغول مطالعه سایر پست ها شدند.از این فرصت استفاده کردم و از سمیرا خانوم پرسیدم:واقعا"از مطالعه پست پریسا چنین حسی به شما دست داد؟ایشان ابتدا با تبسمی خاص سکوت کردندو سپس فرمودند:راستش با مطالعه این نوشته حس عجیبی به من دست داد! پرسیدم:مثلا" چه حسی؟ایشان در حالی که می خندیدند،فرمودند:با خود گفتم،نکنه شما جن باشید!!پرسیدم:شما که حقوق خوان هستید چرا؟فرمودند:جن که ربطی به درس و کتاب نداره!اعتقاده به جن در همه هست!شما دکترا هم داشته باشید این اعتقاد و باور هست!علی الخصوص نزد کسانی که چادر نشین باشند و در دشت و بیابان سکنا گزینند!پرسیدم:به نظرت قیافه ما به جن میخوره؟در این لحظه تمام اعضای خانواده محترم سمیرا به اتفاق آرش زدند زیر خنده!همش خنده بود و خنده!ما هم شده بودیم جن.جنی که از دست سمیرا استکان چای را می گرفت و تعارف میوه و آجیل او را بی پاسخ نمی گذاشت!جنی که در کنار سمیرا بر سر سفره غذا می نشست و رفتار مودبانه و مهربانانه او را به حافظه می سپرد.جنی که سمیرا را به عنوان دوستی محترم هرگز از یاد نبرد. ف ه

/ 0 نظر / 6 بازدید