گفتگوی حسرتها

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩۱/۳/٧

گاهی وقتا که خسته می شم و دلتنگ،هوس رفتن به پارک سر کوچه به سرم میزنه،بلند میشم و میرم تو پارک،کنار حوض آب یه ساعتی رو نیمکت لم میدم و محو در اصرار و تلاش فواره ای میشم که هر بار شوق پرواز او را به اوج می کشاند. شاید او نیز می خواهد به اصل خویش برگردد و به ابرها به پیوندد،شاید او نیز از هجر نیستان خویش می نالد. آنگاه که فواره از آرزوی هزار باره خویش مایوس گردید از اوج به حضیض می رسد، گوئی که  پر و بال شکسته اش را دردمندانه به آب زلال حوض پارک می ساید.بار دیگر چشم می چرخانم و به شاخ و برگ درختان کاج آفریقائی خیره می مانم و به زیر سایه سار آن،تفرج کود کانه آیندگان سرزمینم را به تماشا می نشینم. بی ریا است و عاشقانه،بدوراز هیاهوی زمانه.روبرویم،تقریبا"قدری متمایل به سمت راست روی نیمکتی سبز رنگ، مادری در کنار دختری نشسته ، بدون بجا گذاشتن هیج اثری،تمام حواسم را به آنان معطوف داشتم. بیش از یک ربع ساعت است که آن دو بدون هیج کلامی،بدون هیج حرکتی مانند چوب خشک در کنار هم نشسته اند و هیج نمی گویند.یه لحظه بخود گفتم حتما"با هم غریبند و ارتباطی ندارند. اما اگر غریب هم باشند، رد و بدل شدن یک کلام خشک و خالی که غیر متعارف نیست!! دریغ از یک کلمه!! چشامو به موزائیک کف پارک دوختم و ناگاه، خاکی بودن دمه پای شلوارم، توجه ام را به خود جلب نمود.آنگاه که سر بر کشیدم، متوجه شدم مادره سخت به من زل زده.با خود گفتم شاید تداعی معانی باشه، یا شاید چشاش با من است و حواسش جای دیگر.آخه از این حالات گاهگاهی برای همگان اتفاق می افته.با خودم گفتم تا اینا پا نشدن، خودم پا شم برم جای دیگه بشینم بهتره!! همینکه پا شدم مادره منو مورد خطاب قرار داد و گفت:پسرم،چرا پاشدی؟میخوای بری؟ گفتم:راستش مادر جون،باخودم گفتم نکنه وجودم اینجا مزاحم آرامش شما باشه!! یه لحظه احساس کردم شاید در نگاه شما جمله ای معترضه نهفته باشه پس پا شم و برم بهتره!! مادره گفت: نه پسرم چنین نیست،اگه به تو نگاه کردم، دلیل داشتم. پرسیدم:مادر جان میتونم بپرسم دلیلش چی بود؟ گفت: اره ، تو خیلی به پسرم شباهت داری!! گفتم: خوبه،منم خوشحالم،خدا پسرتو واست نگه داره.از آنجا که سکوت غیر معمول دختره، برایم معمایی شده بود گفتم:عذر میخوام مادر جون،ایشون همراه شماست؟ لبخندی زد و گفت:آره پسرم این تنها دختر عزیز منه! به تعارف گفتم: پس خواهر عزیز منم هست!! با تبسمی، رو به دخترش کرد و بهش گفت،نمی خوای به داداشت سلام بدی؟دخترش بدون اینکه نگاهی به من داشته باشه،خیلی آروم و شمرده گفت:سلام.از همان انعقاد اولین کلام،خواستم تاثیری مثبت رو ذهنش بذارم. در جوابش گفت:سلام، شما چقدر محجوبید! سپس قدری نزدیکتر شدم و به رسم ادب از مادرش پرسیدم:مادرجان،از اینکه تو این پارک در حال گفتگو با شما باشم،براتون تولید اشکال نمی کنه؟گفت: نه پسرم،چه اشکالی! گفتم:البته رفتارتون معرف شخصیت شما هست.هرچند در متین بودن و وقار شما تشکیک روا نیست،اما در این آشفته بازار بیهوده شنیدنها، بر خود فرض دانستم تا دغدغه آبروی شما راهم داشته باشم.گفت: نه پسرم،راحت باش.هنگامی که بهشون نزدیکتر شدم،حس کردم دخترش بیش از شروع گفتگوی ما ،سرشو به موزائیک کف پارک دوخته،گفتم:شاید بیش از حد خجالتیه!یا دوس نداره با کسی صحبت کنه! یا شاید دلیل خاصی داره که از بلند کردن سرش ابا داره!! تو این حدس و گمون بودم که مادره از من پرسید:پسرم،کجائی هستی؟گفتم شمالی.مادره مکثی کرد و گفت: شمالی گفتیو، شعر یادم اومد/غم شیرین که بود، فرهادم اومد.(هنگامی که مصرع دوم بیت را می خوند،منظورش از شیرین،دخترش بود و منظورش از فرهاد،نگاهی بود که به آسمون داشت) خواستم یه جوری بهش بفهمونم که منم این آهنگو شنیدم. در جوابش گفتم:بلند گفتم آهای مردم چه ساده اند/یه باری رو دوش فریادم اومد. مادره تاملی کرد و گفت:آره یه باری رو دوش فریادم اومد!!!مادره پرسید:  اینجا برات خوش میگذره یا نه؟گفتم:ای... ولی من اینجا بس دلم تنگ است!!چند لحظه بین ما سکوت حکفرما شد و هیج کلامی رد و بدل نشد! برای اینکه به سکوتمون پایان بدم،ازش پرسیدم:مادر جون به من  افتخار میدی چند لحظه رو اون نیمکت(همان نیمکت روبروئی که قبلا روش نشسته بودم)بشینیم و تنهائی با هم صحبت کنیم؟ محبت کرد و  پذیرفت، با عذر خواهی از دخترش، رفتیم رو همون نیمکت قبلی خودم نشستیم.راست گفته اند، که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد.حرفامون که شروع شد گاهی من مستمع بودم و او صاحب سخن،گاهی او مستمع بود و من صاحب سخن.گفتم:مادر جون، اجازه می فرمائیدخودمو معرفی کنم؟فرمود:خواهش می کنم،بفرمائید.گفتم من اسمم فرزاده،فرزاد هخامنشی.گفت:جدی فامیلی تو همینه؟به شوخی گفتم اگه بده عوضش کنم! گفت:نه اتفاقا" قشنگه.منم سمیه... هستم.دبیر آموزش و پرورش.به شوخی گفتم:آموزش، نه پرورش.مگه شما با پرورش هم سر و کار دارید؟گفت: حالا دیگه!! ادامه داد:اونم دخترم شقایقه.گفتم:گل همیشه عاشق؟گفت: تو از کجا میدونی؟گفتم: خب تموم شقایقها عاشقند دیگه!! گفت: آره اینم عاشقه! ولی چه عذابی میکشه بیچاره!! گفتم:واسه چی عذاب می کشه؟گفت: از دست داداشاش!!گفتم: چکارش دارند؟ گفت:همش بهونه می گیرند و اونو می زنند!!خونه شده واسش یه شکنجه گاه!! خیلی می ترسم!! گفتم از چی می ترسی؟گفت: می ترسم مث بعضی از دخترا به سرش بزنه و از خونه فرار کنه!!گفتم: از خونه  یا شکنجه گاه!!گفت:چه میدونم مادر. پرسیدم: شقایق واسه همینه که اینقدر افسرده و عبوسه؟؟گفت:آره مادر،بیچاره روزی دو سه مرتبه از دست داداشاش چوب میخوره! امروز صبح هم با مشت زدن زیر چششو کبود کردن!! تازه فهمیدم علت اینکه شقایق سرشو بلند نمی کنه چیه!!!گفتم:با مشت زدن زیر چش شقایقو کبود کردن،اونوقت شما ساکت نشستید!! گفت:چکار میتونم بکنم.پرسیدم:ببخشید،میتونم از شما یه سوال غیر متعارف بپرسم؟گفت:فقط تو عمق نری!! آخه مادر جون ما هم در جواب دادنه برخی سوالات با معذوریت مواجهیم. گفتم: درسته،ولی پاسخ شما تو نتیجه گفتگوی ما تاثیر بسزائی داره، میخوام هر دوی ما به یک نتیجه واحد برسیم. گفت: حالا بپرس تا ببینم چه پاسخی دارم.گفتم:ببخش اینو می پرسم،میخوام بدونم که خاطراتی هم ازعشقت اولت داری؟ یکه خورد و آهی کشید.سکوت کرد و منقلب شد،از دگرگونی یکباره رخسارش معلوم بود که سوالم مروری ناخواسته بود به خاطرات عشق اولش.گفتم:مادر خوبم،مادر عزیزتر از جانم،بخدا قسم قصد آزارت را نداشتم.  هدفم چیز دیگری بود،منو ببخش که اینچنین بی پروا وارد مقوله ای شدم که موجبات رنجشت را فراهم ساخته.سرشو بلند کرد و گفت:فرزاد... فرزاد... چرا این سوالو ازم پرسیدی!!! هیچ نگفتم و خموش ماندم.دوباره آهی کشید و گفت:حالا که پرسیدی بهت میگم،ولی این درد دل مادری با فرزندشه! درسته فرزاد؟ با انگشتان شست و سبابه، پلک چشامو بستم و احساسی غیر قابل تصور بهم دست داد.دیگر توان پرسیدن و پاسخ دادن  و اشتباهی مجدد را نداشتم.فقط من مستمع بودم و او صاحب سخن! گفت:سالها پیش،اون موقع که هنوز مث شقایق نوجوان بودم یه جوان شمالی عاشقم شد. اوایل زیاد جدی نمی گرفتم،اون هر روز می اومد جلوی مدرسه که فقط یک جمله رو به من بگه،وقتی هم می گفت،ازم دور می شد و به راهش ادامه می داد.میدونی چی میگفت فرزاد؟هیج نگفتم!! گفت: هر روز می اومد تا بهم بگه که چقدر زیبایم. روزا گذشت و من تو مدرسه و تو خونه همش به فکراین جمله اش بودم. راستش آنچنان با احساس بیان می کرد که منم عاشقش شدم.کار بجائی رسید که یه روز برادرانم منو با اون تو پارک...دیدند.نمی دونم کدوم بی وجدانی بهشون خبر داده بود!! تو اون روز سیاه،برادرانم آنقدر بی رحمانه من و عشقم را زدند که هنوز صدای ضجه اون تو گوشمه، ناله هاش هیچ وقت منو رها نکرد فرزاد!!  فرزاد...داری گریه میکنی؟اشکامو پاک کردم و هیج نگفتم!! ادامه داد:برادرام منو کشان کشان بردند خونه و دوباره افتادند بجانم،باور داری که زیر مشت ولگدشون له شدم و گریستم،اما نه از درد خودم،بلکه از درد عشقم!! آقا فرزاد،پسر گلم،منم مث تو برخی روزا که دلم می گیره میام اینجا.درسکوت می نشینم و غرق در خاطراتم می شم.باور کن با اینکه عاشقانه شوهر و فرزندانم را دوست دارم و می پرستم، اما هنوزم ..... آهی کشیدم و گفتم:مامان جون،نذار عشق شقایقم مث عشق تو قربانی بشه!! تو رو خدا با داداشاش صحبت کن،یه جوری با عاطفه مادریت بهشون حالی کن که اینم مث شما عاشقه!مگه نه اینه که دوست دخترای آنها هم خواهرای کسی هستند؟گفتم بجای سکوت یا نفرین،براشون مثالی بزن.پرسید:چه مثالی پسرم؟ گفتم:بگو،یه روزی دو تا شکارچی به قصد شکار می رن جنگل،تو جنگل پلنگی رو می بینند،شکارچی اول، لوله تفنگشو به طرف پلنگه میگیره،شکارچی دوم،همینکه از قصد اون آگاه میشه،دستشو میذاره رو لوله تفنگ ولوله رو به سمت پائین هدایتش میکنه،شکارچی اول،با تعجب ازش می پرسه این چکاری بود که کردی؟شکارچی دوم، بهش میگه:مگر تو شکارچی نیستی؟ شکارچی اول، میگه:چرا، هستم!! شکارچی دوم میگه:نه نیستی!!چون اگه شکارچی بودی،می فهمیدی که هیج شکارچی، شکارچی دیگه رو نمی زنه!! مادر جان،حالا تو هم از پسرات بپرس که چگونه عاشقند!! بهشون بگو:اگه عاشقید،بدانید که این رسم عاشقان نیست.بدانید که هیج عاشقی،زیر چشمان زیبای عاشق دیگری رو اینجوری کبود نمی کنه!! به پسرات بگو  چون عاشق نیستند،اینگونه سنگدلند! بگو، این گونه کوبیدنه درب خانه عاشقان، رسم بوالهوسان است نه رسم عاشقان.پس از قدری سکوت از سمیه خانون پرسیدم:حالا اجازه میدی تا چند لحظه شقایقم بیاد اینجا پیشمون بشینه؟ گفت: چرا که نه! اونم خواهره توست فرزاد جان. صداش زدم و گفتم:شقایق جان میشه یه لحظه تشریف بیاری اینجا بشینی؟لختی درنگ کرد و سپس پا شد و اومد در گوشه ای از نیمکت، کنارمادرش نشست. گفتم: شقایق جان من فضول نیستم،ولی مث تو عاشقم!! منم مث تو رنجها بردم ازین بیگانگی، ساعتها در آرزوی دیدن عشقم،زیر آفتاب سوزان نشستم و در حسرت یه لحظه دیدنش غصه خوردم و هیج نگفتم!! هزار بار خطرو بجان خریدم و از سر کوچه شون رد شدم،تا حداقل یکبارم که شده اونو پشت شیشه پنچرشون ببینم،به همین قانع بودم.اما افسوس که هربار با حسرت و بغض به خونه بر می گشتم و در گوشه ای از اتاقم زار زار می گریستم!! شقایق جان اینجا ما خیلی غریبیم! آخه اینجا کسی درد عشقو نمی فهمه! کسی عاشق شدن ما رو نمی بینه! کسی باور نداره که  عشقمون پاکیم چون فرشته ها. شقایق جان تو دلگیر نباش و بخدا توکل کن.وقت تنهائی و دلتنگی با خدایت رازو نیازکن،بااو که عاشقترین عاشقاست. بیاد بیار وقتی را که بچه بودی و داداشات چقدر دوستت داشتند! حسرت اون روزا رو نخور شقایق. تو فکر فردائی باش که به عشقت می رسی!! اما خواهشی ازت دارم شقایق.سرشو بلند کرد و همینکه چشام به کبودی زیر چشمش افتاد،با بغضی در گلو بهش گفتم:شقایق وقتی که ازین کویر وحشت بسلامتی گذشتی،وقتی که به آرزوهایت رسیدی،به بچه های فردات،به پسرات و به دخترات، از همون آغاز تولد رسم عاشقی رو بیاموز.نذار پسرت هم با مشتش زیر چشم زیبای خواهرشو کبود کنه!نذار پسرت با تعصب بیجای خود منکر بلوغ روحانی خواهرش بشه! دوباره به کبودی زیر چشمش خیره ماندم و گفتم:شقایق..... وای ..شقایق، گل همیشه عاشق! دوست نداشتم با این جملات اشکشو ببینم، ولی او گریست و من پلک چشامو بستم.نتونستم بیش از این تحمل کنم. پس از دقایقی، چشامو دوباره باز کردم و نگاهی به سمیه خانوم انداختم، درد و رنج و حسرت در چهره اش هویدا بود و آماده فریاد. گفتم: مادر جان، اجازه می فرمائید مرخص شم.گفت: کجا میری پسرم! گفتم: میرم، تا با دنیای خود خلوت کنم! گفت: فرزاد جان،پسرم،تو از کجا اومدی؟ تو از کدوم شمال اومدی؟گفتم مادر جان:کز نیستان تا مرا ببریده اند/ درنفیرم مرد و زن نالیده اند/سینه خواهم شرحه شرحه از فراق/تا بگویم شرح درد اشتیاق. بلند شدم و به چشمان پر از اشک مادرم خیره ماندم و توان خدا حافظی نداشتم. بهش گفتم، قول میدی واسه شقایق جون کاری کنی؟ مکثی کرد و گفت:قول میدم فرزاد،قول میدم.گفتم منو با خبر میکنی؟گفت: آره بهت میگم چی شد! شمارمو به رسم امانت بهش دادم و  با دلتنگی از مادر و خواهرم شقایق خداحافظی کردم. رفتم گشتی زدم و هوا که تاریک شد برگشتم خونه.همش تو فکر شقایق بودم و در آرزوی موفقیت سمیه خانوم.شامی درست کردم و خوردم. قبل از خواب جلد اول مثنوی، کار زیبای استاد زمانی را که در هفت جلد توسط انتشارات اطلاعات نشر یافته تورقی زدم و هزار باره نیستان را خواندم. نمی دونم کی خوابم برد! مث همیشه صبح پاشدم و رفتم اداره.تا ظهر از سمیه خانوم خبری نبود.تو سالن غذاخوری اداره بودم که گوشی همراهم زنگ خورد،غریبه بود جواب ندادم،مشغول جوجه کبابم شدم و با خود گفتم:فرزاد،خوب کردی جواب ندادی،بچسب به این جوجه که مردی از گرسنگی!! دوباره گوشی زنگ خورد،دیدم ول کن نیست! گفتم بذار پاسخشو بدم،بعد غذامو بخورم! الو.. سلام،بفرمائید...وای..سمیه خانوم شمائید،ببخشید تو رو خدا،تو رستوران اداره بودم،نفهمیدم شمائید! قبل از اینکه حرفاشو شروع کنه گفتم:قاصدک..هان چه خبر آوردی، از کجا وزکه خبر آوردی..خوش خبر باشی مادر..مادر.. گفت: فرزاد جان حالت خوبه مامان؟ گفتم اگه خبر خوبی بدی،اونقدر خوبم که پروازم را خواهی دید!! گفت: فرزادجان،بالاخره موفق شدم مادر!! گفتم چی شد لطفا" بگو برام. گفت:دیشب پسرم دیر خونه اومد،نتونستم باهاش صحبت کنم،صبح هم به اتفاق شقایق رفتیم مدرسه و حدود یه ساعت پیش بعد از خرید برگشیتم خونه،پسرم تا منو دید،رفت تو اتاقشو درو بروش بست.دو دل بودم برم پیشش یا نه! خلاصه در زدم و دیدم وا نمیکنه! صداش زدم و گفتم:مامان جون یه لحظه درو وا کن،باهات کار دارم.پس از چند لحظه درو برویم واکرد.از چهره اش معلوم بود که شدیدا" منقلبه!بهش گفتم چیه مامان جون،چرا اینقدر آشفته ای!! سکوت کرد و چیزی نگفت. گفتم: عزیز دلم،من مادرم،نمی تونم شاهد دلتنگی فرزندانم باشم،به من بگو چته؟ سرشو بلند کرد و اشکاشو به من نشون داد.گفتم:پسر عزیزم،آخه چی شده؟به من بگو مادر... به من بگو!! آقا فرزاد،بیکباره بغضش ترکید و گفت:مامان،امروز شقایق امتحان داشت؟ گفتم:آره،با هم رفتیم مدرسه و باهم اومدیم خونه! مگه چیزی شنیدی پسرم؟گفت: اره مامان.داشتم می اومدم خونه،از روبروم دو تا دختر داشتن می اومدن،همینکه منو دیدن،یکیشون به اون یکی گفت داداش شقایق اینه که زده چششو کبود کرده! مامان باور می کنی راه خونه رو گم کردم.مامان وقتی اومدم خونه و دیدم کسی نیست چهارزانو نشستم و زار زار گریستم،من چکار کردم مامان!!!خدا منو ببخشه!!گفتم: مادر جان،تو شاید از روی تعصب این کارو کردی،ولی پسرم،میخوام یه چیزی رو بهت بگم،دوس دارم خوب به این گفته من توجه کنی! گفتم: ما زنا،فرقی نمیکنه پسرم چه دختر، چه زن.ما مث کوه در برابر هر ناملایماتی مقاومیم و استوار،پسرم هیج داغی سنگین تر از داغ مرگ فرزندان نیست،اما ما بازم صبوریم و مقاوم،از پس هر داغی،پسرم،در اندشه تر و خشک کردن دیگر فرزندانمان هستیم. ولی تنها چیزی که با کمترین نسیم،همه چیزو از ما می گیره،عاشق شدنه، پسرم!! وقتی دختری عاشق میشه، بجز عشقش،دیگه هیچی رو نمی بینه،نه پدر،نه مادر،نه برادر،نه غذا.هیچی رو نمی بینه!! تنها چیزی که اونو سرپا نگه میداره،غذای روحشه،روحی که سرگردان در اندیشه وصال یاره. پسرم،وفتی کسی رو دوست داری و نمیتونی ببینیش،همش غصه میخوری و گریه میکنی! تنها چیزی که به تو آرامش می بخشه،فقط یه نگاه اندک اونه!!فقط یه بار دیدنشه مامان!! پسرم،شقایق عاشقه!! بیا و این عشقو ازش نگیر!! پسرم،عشقای زیادی بخاطر این تعصب بیجا ناکام موندند و دلهای بیشماری در حسرت.بیا و این حسرتو به دلش نذار!! بیا و عشقشو ازش نگیر!! پسرم، با چشمانی اشکبار بلند شدو ازاتاق بیرون رفت.با خود گفتم:خدایا دیگه چطوری بگم!! قدری تامل کردم و بلند شدم رفتم سمت پذیرائی.آقا فرزاد،میدونی چی دیدم؟ گفتم:شاید. گفت آره، فرزاد جان،دیدم پسرم رو مبل،بالای سر شقایق نشسته و موهای اونو نوازش میکنه،همش دست رو موهاش میکشید و نوازشش می کرد!! آقا فرزاد همینکه منو دید،بوسه ای به سر شقایق زد و به اتفاق شقایق سخت گریستند!! الو..آقا فرزاد،گوش می دی؟گفتم:آره مادر جان،گوشم با شماست.گفت ولی ای کاش!! گفتم : چی، ای کاش چی مادر؟ گفت: بهت گفتم که من شدیدا"عاشق بچه ها و شوهرم هستم! گفتم:آره،فرمودی..گفت:ای کاش،بیست سال پیش، فرزادی بود تا با مامانم صحبت می کرد !! ای کاش داداشام عشقمو ازم...................بوق بود و  بوق،ممتد و ممتد،به درازای بیست سال حسرت، در امتداد گفتگوی حسرتها.......آه، از این عشق.                                                                                

/ 0 نظر / 7 بازدید