پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

بی بی سی و مصدق

"متعصب"،"دیوانه"،"هرهری"،"نامتعارف"،"اعتمادناپذیر"،"نامتعادل"،"جزم گرا"،"مضحک"،"کودک مآب"،"آزارنده و تکرو"،"آتشین مزاج"،"دمدمی و بی ثبات"،"عصبانی و مرموز"،"نیرنگ باز"،"بی میل از روبرو شدن با حقیقت"،"خود رای"،"بیگانه هراس"،"روبسپیر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 30 بازدید