آنکه می گفت

 
 
 
Thinkstock

آنکه می گفت ستاره خاکی ست/مرغ دل در طلب دانه ز دامی شاکی ست/آنکه افلاک نظر هیچ نکرد/نقش صد خاطره را هیچ ندید/قصه شاپرکها را نشنید/هجرت چلچله ها را که ندید/ز کجا می داند/که ستاره خاکی ست/چه کسی گفت ستاره خاکی ست/این گل خفته شبستان وطن/همه شب در افلاک/اندکی صبر که بالای سرت/همه انوار جهان خواهی دید/همه شب در طلب خاطره ای/گل صد خاطره را خواهی چید.   ف ه

/ 0 نظر / 5 بازدید