تنهایی

میخواهم برایت تنهایی را معنی کنم!

در ساحل کنار دریا ایستاده ای

هوای سرد
صدای موج

انتظار انتظار انتظار

... ... به خودت می آیی

یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند

نه دستی که شانه هایت را بگیرد

نه صدایی که قشنگ تر از صدای دریا باشد

اسم این تنهایی است

شعر زیبای تنهایی سروده عباس عزیز www.abbas5200.blogfa.com

/ 0 نظر / 23 بازدید