سایه

مثال سایه ای بودم

به دنبال قدم هایت

به هر جا که سفر کردی

منم پیوسته هم پایت

حدیث عشق ما این بود

تو لیلا بودی من مجنون

تو از ماندن گذر کردی

من از دریای اشک و خون. ف ه

/ 1 نظر / 25 بازدید
لیلی

ز آسمان دل من خورشید و مه برآمد شب میلاد احمد(ص) با پور حیدر آمد همه شادی نمایید که میلاد نبی شد جلوه ی نور صادق ز بعدش منجلی شد عید شما مبارک [گل]