قصه

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩۱/۳/٢۳

من و تو از هم جدائیم/مثل سبک قصه هائیم/هر کدوم یه قصه گفتیم/هر کدوم یه راهی رفتیم/هر کدوم آخر قصه/گفته ها مونو شنفتیم/یکی از پرنده میگفت/یکی از قفس خریدن/یکی از رهائی میگفت/یکی از نفس بریدن/یکی رو قفس نشسته/درب آسمونو بسته/یکی از شوق رهائی/ خسته از بال شکسته/ما کجا،اینجا کجا بود؟/چرا قصه مون جدا بود؟/به قفس نگاه کردم /خودمو پرنده دیدم/وقتی شوق پر زدن بود/صدای هیسو شنیدم/نمیخوام پرنده باشم/کنج این قفس بمیرم/نمیخوام کسی ندونه/که یه عمریه اسیرم/ما کجا،اینجا کجا بود؟/چرا قصه مون جدا بود؟/خیلی وقته عاشقامون/شوق معشوقو ندارن/انگاری فرقی نداره/تو زمستون یا بهارن/چرا هیجکی ما نمی شه؟/سرد سرده این زمونه/آتشی دوباره میخواد/سردی و سرمای خونه/ما کجا،اینجا کجا بود؟/چرا قصه مون جدا بود؟.          فرزاد هخامنشی                                                                                  

/ 0 نظر / 3 بازدید