لیلی عزیز برای گشتم و گشتم

گفتمش دل میخری؟پرسید چند؟گفتمش دل مال تو،تنها بخند!خنده کردو دل زدستانم ربود؛تا به خود باز آمدم او رفته بود!ای دریغا؛دل زدستش روی خاک افتاده بود؛جای پایش روی دل جامانده بود. لیلی
/ 1 نظر / 5 بازدید
لیلی

[گل][گل]