دانته عاشق

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩۱/٢/۱۴

کمدی الهی را خوانده اید؟سفری است پنهانی و مکاشفه ای است روحانی به سه عالم دوزخ،برزخ و بهشت. خالق این مجموعه، دانته آلیگیری یا دانته فلورانسی است.همان که بزرگان ادب جهان آن را بزرگترین محصول نبوغ انسانی و دایرة المعارفی که زاده ده قرن سکوت و خاموشی مسیحیت است دانسته اند. آنچنان که آگوست کنت فیلسوف معروف قرن نوزده فرانسه در وصفش می گوید: از آغاز پیدایش ادبیات در جهان تا به امروز کمدی الهی،بزرگترین محصول قریحه و نبوغ انسانی و بزرگترین درجه فر و جلال هنر بشری است.و شیلینگ فیلسوف و نویسنده بزرگ آلمانی می نویسد: در محراب مقدسی که مظهر ترکیب مذهب و شعر است، دانته و کمدی الهی او در بلند ترین نقطه ایستاده و هنر دنیای نو را یکسره در زیر پای خود دارند. یکی از مترجمین این مجموعه، دکتر شجاع الدین شفاست که پیچیده ترین و مغلق ترین اثر ادبیات جهان را با سلاست عبارات پارسی مانوس ساخته و در تطبیق ترجمه با متن این اثر از مفاهیم مناسبتر یهره جسته است.دانته از جمله شخصیت هایی بود که پا از عصر و دوران خود فراتر گذاشت و با کمدی الهی خویش برتاریخ جهان سایه افکند.تقریبا"تمام محققین عالم ادب،دانته را یکی از ارکان اربعه اعظم شعرای تاریخ جهان دانسته اند(هومر،فردوسی،شکسپیر،دانته) با این همه مقامی که دانته در ایتالیا دارد،هیج یک از ارکان اربعه اعظم شعرای جهان ندارند. در ایران این مقام میان فردوسی، نظامی، سعدی و حافظ مشترک است ودر فرانسه، ولتر و هوگو نیز چنان مقامی را که دانته در ایتالیا دارد، ندارند.شخصیت دانته در عالم ادب به حدی است که حتی مقام گوته آلمانی را که بی شک از عجیب ترین نوابغ تاریخ بشر است با او برابر ندانسته اند. دانته در ماه مه سال 1265 در شهر فلورانس ایتالیا بدنیا آمد که در آن زمان(قرن سیزدهم)فیورنتا خوانده می شد و این زمان فیرنته.فلورانس که شهر زیبائی بود در زمان دانته در آتش اختلاف داخلی بین دو گروه سیاسی رقیب(گوتلف ها و گیبلین ها) می سوخت. تا اینکه گوتلف ها که خاندان دانته از آنها بودندحکمرانی شهر را بدست گرفتند.اما اندکی نگذشت که میان گوتلف ها نیز اختلاف افتاد و گوتلف ها به دو دسته سیاه ها(نماینده طبقات عوام) و سفید ها(نماینده ثروتمندان)تقسیم شدند. دانته در دوران کودکی عشق افسانه ای و معروف خود را با بئاتریکس آغاز کرد. بئاتریس دختر مردی بود بنام پرتیناری که تقریبا" از فامیل دانته محسوب می گردید.دانته او را اولین بار در یک میهمانی فامیلی ملاقات کرد(دانته نه ساله بود و بئاتریس هشت ساله)که عشق سوزان او به بئاتریس آغاز شد.چنانکه خود در کتاب زندگانی نو می گوید:از این هنگام بود که پا به قلمرو سلطان عشق نهادم. دانته نخستین نغمه های عاشقانه خود را به عشق و خاطر بئاتریس سرود.ولی این عشق هم تا آخر بصورتی افلاطونی باقی ماند،زیرا بئاتریس به مردی دیگر شوهر کرد و اندکی بعددر بیست و چهار سالگی مرد. مرگ نا هنگام بئاتریس روح دانته را تکان داد و او را که هنوز شاعری تازه کار بود،چنان آماده شاعری کردکه عاقبت بصورت یکی از بزرگترین شاعران تاریخ جهان درآورد.ستایش دانته از بئاتریس در کمدی الهی در ادبیات جهان نظیر ندارد،زیرا هیج شاعری هنوز محبوبه خود راتا بدین درجه پرستش بالا نبرده است. دانته در کمدی الهی به بئاتریس مقام مظهر حق و نماینده لطف الهی داد و او را تا به حد فرشتگان ملکوت بالا برد و در عالیترین طبقه بهشت که آدمیان بدان راه توانند یافت جای داده است.او در کتاب زندگانی نو می گوید:امیدوار است آنچنان در باره بئاتریس سخن بگوید که در باره هیج زنی گفته نشده است.دانته بعد از مرگ بئاتریس با زنی بنام جما از خاندان دوناتی که یک خانواده محترم فلورانسی بود ازدواج کرد و آن زن تا ده سال بعد از مرگ دانته نیز زنده بود.زندگی دانته سرشار از عشق و غم و اندوه است.او پس از اینکه در سال1300 بین دو گروه سیاسی سفیدها و سیاه ها زد و خوردی شدید در گرفت،به همراه دو تن دیگر به نمایندگی از سفیدها به عنوان سفیر فوق العاده نزد پاپ رفت تا او را از فکر و دعوت به قشون کشی فرانسویان به فلورانس(به بهانه پایان دادن زد و خورد دو گروه فلورانسی) منصرف سازد.او که آنروز به قصد سفر به واتبکان از فلورانس بیرون آمده بود خبر نداشت که تا آخر عمر این شهر زیبا را به چشم نخواهد دید.چرا که اندکی بعد قوای پاپ و قشون فرانسوی آن پیروزمندانه فلورانس را تسخیر کردند و دسته های سفید را از فلورانس راندند و زمام امور را به دست سیاه ها سپردند.نتیجه این تغییر حکومت تصفیه دامنه داری بود که در آن بسیاری از اشخاص و خاندانهای بزرگ شهر از میان رفتند و از نظر تاریخی دانته معروفترین قربانی آن تصفیه بود.لذا در 27 ژانویه 1302نخستین حکم علیه او از طرف دادگاه فلورانس غیابا"صادر شد و به قصد بدنام کردن او، ویرا متهم به سواستفاده از اموال دولتی نمودندو بدان جرم، محکوم به پرداخت پنج هزار فیورینو و دو سال تبعید از فلورانس به اضافه محرومیت ابد از حقوق مدنی گردید.اما چهل روز بعد از حکم اول، حکم تازه ای در باره او صادر شد و اینبار، دانته محکوم بدان شده بود که اگر بدست مقامات انتظامی و قضائی فلورانس افتد،زنده زنده در آتش سوزانده شود. عجیب است که نه تنها دست مقامات فلورانس برای زنده سوزاندن او کوتاه ماند،بلکه از شش قرن پیش افتخار فلورانسی ها این است که چنین نابغه ای را به جهان داده است.مردی که قرار بود زنده زنده در آتش جهل مقامات فلورانس سوزانده شود به رکن اصلی ارکان اربعه شعر جهان مبدل گشت. دانته از آن پس یک دوره ممتد آوارگی و دربدری را آغاز می سازد که تا آخر عمر او ادامه داشت. نخستین ضربتی که بر او وارد آمد از دست دادن زن و فرزندانش بود که اجازه نداشتند تا از فلورانس خارج شوند و به دانته بپیوندند.دانته به ناچار از زن و چهار فرزندش، پیترو و پاکویو(پسر) آنتونیا و بئاتریس(دختر)دور ماند. جالب است که دانته عشق بئاتریس را با نام گذاری بر یکی از دخترانش همواره محفوظ نگاه داشت و از یاد نبرد.بهرحال دانته از این تاریخ تا آخر عمرش دیگر زنش را ندید و تنها دو تن از فرزندانش فقط در اواخر زندگانی او توانستند به شهری که دانته در آن بسر می برد بروند و پدر خود را ببینند.دانته با آنکه دوران بیست ساله باقیمانده عمر خود را در شهرهای مختلف ایتالیا گذراند و در همه جا از طرف بزرگان و زمامداران شهرها با او به نیکی و گرمی تمام رفتار می شد،اما تا آخر عمر امید داشت که روزی اجازه بازگشت به فلورانس به او داده شود.ولی هربار این حق را از او دریغ داشتند، و بالاخره مردی که ایتالیا او را بزرگترین نوابغ تاریخ خود بر می شمرد دور از زادوبوم خویش و در غربت، فروتنانه به یکی از دوستان نزدیکش نوشت:نمی دانی نان دیگری چقدر تلخ است،و نمیدانی چه سخت است که آدم از پلکان دیگری بالا رود و پائین آید.دانته در اواخر عمر خویش در شهر راونا بسر می برد و میهمان دلا اسکالا بود و این همان کسی است که کمدی الهی به وی اهداء شده است.در این شهر راونا بود که فرانچسکا داریمینی زن زیبای راونا که جذابترین قیافه دوزخ دانته است و با دست دانته نامش در فهرست عشاق بزرگ تاریخ جهان ضبط و ثبت شده،در سینه دانته جای گرفت. دانته در تابستان سال 1321 از طرف زمامدار شهر راونا به عنوان سفیر فوق العاده به یک ماموریت خارج رفت(دربارپاپ در واتیکان یا ونیز) در بازگشت از همین سفر بود که وی به ناگهان دچار تبی شدید شد و این تب در شب 14 سپتامبر 1321 و در سن 56 سالگی او را بدست مرگ سپرد. او در آخرین ساعات حیاتش گفت:کاش در خانه خودم مرده بودم . خانه ای که در آن زمان زنی شکسته دل زندگی می کرد که حق دیدار شوهرش را نداشت!! دانته علاوه بر کمدی الهی آثار دیگری نیز دارد که عبارتند از1-زندگانی نو(شامل نغمه های عاشقانه)2-ضیافت(مجموعه ای فلسفی شامل شرح و تفسیر الهیات،ادبیات،فلسفه و اخلاق)3-سلطنت(فکر حکومت واحد جهانی به رهبری یک پادشاه)4-آهنگها (اشعار یسیار قوی در باره زن شناسی) بهرحال این آثار در قیاس با کمدی الهی، به عنوان آثار صغیر دانته شناخته شده و تحت الشعاع اثر کبیر او قرار گرفته که عادتا" از دانته فقط به عنوان شاعر بزرگ کمدی الهی نام برده می شود. امروزه در عالم تحقیق و ادب، دانته شناسی به صورت رشته خاصی در تمام کشورهای غربی درآمده که بدان دانتو لوژی می گویند و استادان و ادیبان بزرگی وجود دارندکه متخصص کمدی الهی هستند و اداره کننده نشریات مربوط به دانته و محافل ادبی دانته شناسی. همانگونه که قبلا" متذکر شدم مجموعه کمدی الهی در سه قسمت جداگانه ولی مرتبط به هم سروده شده(دوزخ،برزخ،بهشت با تابلوهای به تصویر کشیده ذهن دانته که عموما از گوستاو دوره نقاش و مجسمه ساز بزرگ قرن نوزده فرانسه و تا حدودی از ساندرو بوتیچلی نقاش بزرگ قرن پانزده ایتالیا است) هر چند خود دانته این کتاب را کمدی نامیده بود و لقب الهی آن سه قرن بعد یعنی قرن شانزدهم به آن داده شد و در حقیقت لقب الهی، هم بازگو کننده ارتباط اثر با دنیای دیگر و آسمانی دارد و هم حاکی از زیبائی و لطف خدائی این اثر.دانته از آنجا که مخالف تسلط زبان لاتین و یا فرانسوی بر محاوره مردمش بود کمدی الهی را به زبان تسکانا در رقابت با زبان پروونسال جنوب فرانسه که احتمال می رفت زبان رسمی ایتالیا شود نوشت و از آن پس برای هیچکس تردیدی باقی نماند که زبان کمدی الهی زبان رسمی ایتالیا خواهد بود،و چنین نیز شد.دانته حکایت جالبی از پراگندن تخم زبان کمدی در میان جامعه داردو می گوید:روزی در خیابان زنی را دیدم که مرا به زن دیگری نشان می داد و می گفت ببین این همون مردی است که به جهنم رفته و برگشته است.زن دیگر با تعجب به من نگاه کرد و جواب داد آری هنوز از سر و رویش دوده های جهنم پیداست.دانته می گوید وقتی این حرفها را شنیدم،دانستم در سرودن کمدی با بکار بردن زبان مردم بجای زبان لاتین آنچه را که برای عوام قابل درک نبوددر دسترس همه قرار داده ام. اما دوزخ دانته:کتاب دوزخ دانته 4720مصرع است که تا کنون بیش از صدهزار تفسیر و شرح و تحقیق در مورد آن نوشته شده است.دوزخ جالبترین قسمت از قسمتهای سه گانه سفر دانته به دنیای دیگر در عرض یک بیست و چهار ساعت است.سفر دوزخ پر است از اشارات و تمثیلات و کنایاتی در باره انسان و گناه،عقل و عشق و در کل می توان آن را چنین خلاصه کرد:دانته مظهر نوع بشر در شاهراه زندگی در حرکت است که در نیمه این شاهراه ناگهان خود را در جنگلی تاریک و وحشتناک می یابد. او احساس می کند بی آنکه متوجه شده باشد از جاده منحرف شده و راه راست را گم کرده است.در حقیقت این تصور حاکی از وقتی است که آدمی چشم باز می کند و ناگهان خود را غرق در خطاها و آلودگیها می بیند، و لی در این جنگل خبری از آرامش و پاکی نیست و لاجرم انسان خود را ناامید و پریشان می یابد و در جستجوی راه نجات به هر طرف خیره می ماند و منتظر نجات بخشی، چشم براه می نشیند. و بقول حافظ که گفت:ازاین شب سیاهم گم گشت راه مقصود/ از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. در این حالت ناگهان جلوی چشم خویش و در فاصله ای دور دامنه تپه ای را می بیندکه با فروغ جهانتاب روشن شده است. دانته این فروغ را صفای الهی و آن تپه را کوه سعادت و رستگاری می نامد، که گمگشته جنگل تاریک با اشتیاق به سمت آن می رود تا خود را به روشنائی رساند. در دوزخ، دانته به همرا ویرژیل راهنمای خود که از شاعران بزرگ لاتین است از منزل به منزلی می رود و دسته های مختلف گناهکاران را می بیند و از عذاب آنان اشک از دیده جاری می سازد ومو بر تن راست.جالب است دانته که خود از ترحم برای گناهکاران اشک می ریخت هر قدر که به درون ظلمت کده فروتر می رفت نسبت به گناه و گناهکار سنگدل تر می شد تاآنکه خود او نیز در طبقه آخر دوزخ،گناهکاری را شکنجه می کند.دانته می گوید حسن بخشش در برابر گناه ضعفی است که مانع جدائی دل از گناهکاری می شود.در دوزخ دانته گناهکاران هریک به نوعی خاص کیفر می بینند که متناسب با نوع گناه آنانست مثل:محرومیت جاودانی از امید، طوفان ابدی، گنداب و لجنزار،باران آتش،ماران و افعیان، ابلیسان تازیانه بدست،قطران گداخته،سگان درنده و غیره که بجرم گناهانی از قبیل ناراستگوئی، شهوترانی،خشم و حسد، پایمال کردن حقوق دیگران،تجاوز و غیره به چنین کیفری محکوم می گردند.اما در دوزخ،کار عقل انسانی همه جا بر مشکلات غلبه می کند الی یک جا که آن هم وقتی است که شیطانها راه را بر او می بندند تا از راهی که آمده باز گردد.اما ناگهان پلنگی و بعد ماده شیری و بعد گرگی راه را بر او می بندند.منظور دانته از پلنگ و ماده شیر و گرگ،مظهر امیال و شهوات نفسانی هستندکه همیشه انسانها را از معنویت بدور می سازند.دانته می گوید آزمندی،هوسرانی،خشونت،زورگوئی،حیله و ریا و مهمتر از همه دروغ و خیانتکاری در قالب حیوانات درنده،انسان را که عزم رفتن به بالای تپه پرفروغ را داردبه عقب باز می گرداندو کار را بجائی می کشاند که انسان گناهکار و گم گشته، بناچار راه بازگشت بدرون وادی ظلمت را در پیش می گیرد. اما انسان دانته از آنجا که همیشه چشم به رحمت الهی دوخته در آخرین لحظه که از همه چیز ناامید است دستی از غیب به یاری او می شتابد، که در دوزخ دانته این وظیفه یا مرحمت به عهده شخصی بنام ورژیل گذاشته شده است. در حقیقت ورژیل در دوزخ مظهر عقل و منطق بشری است که از جمیع خبائث پاک شده و به گناهکار ناامید و پریشان نهیب می زند تا خود را بدست ظلمت نسپارد. ورژیل به دانته در سفر دوزخ می آموزد تا از بوته آزمایش، بی غش بیرون نیامده و تا وقتی که از وادی گناه نگذشته و به سر منزل پشیمانی نرسیده باشد،از کوه رستگاری نمی تواند بالا رود. دانته در این مرحله احساس می کند دامنه قدرت عقل و منطق آدمی محدود است و عقل در برابر خطاکاری واقعی، ناتوان. در پایان مظهر عقل بشری دست گناهکار پریشان را می گیرد و او را نخست از وادی ظلمانی گناه و عصیان(دوزخ) می گذراند و به وادی توبه و پشیمانی(برزخ)می کشاند و بعد از این مرحله عاقبت او را به سر منزل سعادت این جهانی هدایت می کند . جالب است دانته در این سفر توجه خاصی به ریاکاران و مزوران نشان می دهد. او حتی پاپ را از این عذاب بی نصیب و در امان نمی داند و میگوید عذاب پاپها بسی سنگین تر از دیگران است و عذابشان در دوزخ ترحم کسی را نیز بر نمی انگیزد. برای دانته گناه و ریا و تزویر علی الخصوص از طرف پاپها بخشودنی نیست و اینجاست که در دیدار عذاب روحانی نمایان و ظاهرالصلاحان آلوده به دامان در دوزخ همچون حافظ می سراید:گوئیا باور نمی دارند روز داوری/کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند.در اینجا وظیفه ورژیل یا مظهر عقل بشری یا راهنما دانته در دوزخ و برزخ یا بزرگترین شاعر لاتین به اتمام می رسد و با سروده ای همچون شعر حاقظ:رهرو منزل عشقیم و زسرحد عدم/تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. دست دانته را بدست راهنمایی شایسته تر و تواناتر از خود (بئاتریس)که مظهر عشق و فرشته الهی است می سپارد، تا دانته را از بهشت زمینی به بهشت آسمانی برد که مظهر تجرد و صفای مطلق است، به جایگاهی که معشوقه نه سالگی ا ش در آنجا منتظر است تا عاشق پنجاه شش ساله خود را از پس رنج دنیوی به وصالی جاودانی رساند.به بهشت عشق دانته و بئاتریس.    برداشت و تنظیم : ف ه

/ 0 نظر / 16 بازدید