سیاه چادر 1

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩٢/۱/۵

از کنار جاده به دشت پوشیده از گلهای رنگارنگ بهاری خیره مانده ایم.از دور سیاه چادری برافراشته در میان گلستان گلها توجه ما را به خود جلب کرده است.ناخوداگاه حس غریبی برای نزدیک شدن به سیاه چادر در ما بر انگیخته می شود.با هزار زحمت،جاده ماشین رو منتهی به سیاه چادر را باز می یابیم.درابتدای جاده بودیم که متوجه سواری تفنگ بدست شدیم که با سرعت باد به سمت ما می تاخت.به ما که رسید،پرسید:اینجا دنبال چه هستید؟از ماشین پیاده شدم،سلام دادم و گفتم:آمده ایم به میهمانی شما! نگاهی به قیافه های هر دوی ما انداخت و پرسید:کجایی هستید؟گفتم:شمالی.گفت:شمالی ها آدم های خوب و پاکی هستند؛با آنکه به اتفاق خانواده برای بزرگ داشت سنتی دیرینه به اینجا آمده ایم؛اما قدمتان بر روی چشم ما؛بفرمائید.اوبا اسبش به سمت سیاه چادر تاخت و ما هم آهسته به دنبالش حرکت کردیم.هنوز به سیاه چادر نرسیده بودیم که اعضای خانواده او با لباس و تن پوش های محلی و با مهربانی خاص کوچ نشینان با اصالت،به استقبال ما آمدند.به آرش گفتم:دیدی که بی جهت دلواپس بودی و مضطرب!اینها ظاهرا"مردمانی ایلیاتی هستند و عشایری.مردمانی مهربان که صداقت و صمیمیت را ارزانی میهمانان خود می دارند.وقتی از ماشین پیاده شدم با خود گفتم خدای من اینجا کجاست؟من گل بوته گلزاهای بیشمار شمال را دیده بودم؛دشت شقایق های وارونه شهرکرد را دیده بودم؛شکوفه های زیبای درختان سرزمین آباد فارس را دیده بودم؛نیلوفر زیبای تالاب انزلی را دیده بودم؛بهار نارنج معطر شهسوار را دیده بودم؛عروسک های رقصان ارکیده ایستاده و وارونه را دیده بودم؛اما هرگز دشتی با این وسعت،مملو از گلهای رنگارنگ را ندیده بودم.حقیقتا" جلوه ای از زیبایی های بهشت خداوند رحمان را می شد در این سرزمین زیبا به تماشا نشست.تا چشم کار می کرد گل های رنگارنگ بود و شمیم روح انگیز آن.غرق در چشم انداز دشت وسیع گلها بودیم که همسر مکرم جناب بهاروند ما را به داخل سیاه چادر فرا خواند.مودبانه کفشها را در آوردیم و با هدایت جناب بهاروند در میانه چادری بزرگ با طول تقریبا" بیست و پنج متر و عرض حدودا"شش متر و ارتفاع چهار متر یا بیشتر،به پشتی های بافته شده محلی تکیه دادیم.آویزه هایی رنگین و زیبا،آنچنان جلوی سیاه چادر را زینت بخشیده بودند که مدام به آن خیره می ماندم.از همسر مکرم جناب بهاروند پرسیدم:سرکار خانم بهاروند اسم این آویزه ها چیه؟ایشان با لبخندی ملیح فرمودند:گمپاله.خودم بافتمش.هنوز تو فکر زیبایی نهفته در بیرون و درون چادر بودم که دختر مودب ایشان چای آوردند و میوه و آجیل.سرکار خانم بهاروند فرمودند:ایشان دختر بزرگ ما هستند؛حقوق می خوانند؛دیگه سال آخرشه،سپس با تبسمی بر لب فرمودند:فقط دوریش ما را اذیت می کنه!پرسیدم:کدوم دانشکده اید؟فرمودند:بیرجند.برایش آرزوی موفقیت کردم.سرکار خانم بهاروند به رسم مالوف تاکید فرمودند:تو رو خدا شروع کنید؛میوه میل بفرمایید.به شوخی گفتم:چشم،نگران نباشید،تا تمومش نکردیم از اینجا نخواهیم رفت.راستی سرکار خانم جناب بهاروند کجا تشریف بردند؟فرمودند:در حال ذبح گوسفند هستند!پرسیدم ذبح گوسفند برای چی؟فرمودند:این سنتی است دیرینه برای پذیرایی و گرامی داشت میهمانان سیاه چادر!با عجله پا شدم که جلوی ذبح گوسفند بیچاره را بگیرم که کار از کار گذشته بود.در کنار جناب بهاروند که مشغول پوست کندن گوسفند بود نشستم.گاهگاهی به  آن دورها خیره می ماند و همراه با ترنم لبانش و تکان دادن ممتد سرش انگار از فراقی می نالید.در سکوتی ممتد و با هزار زحمت توانستم به زمزمه های عاشقانه او پی ببرم"زان قد رعنای تو،حلقه موهای تو،چشم فریبای تو،جان به لب آمد به لب"این تنها چیزی بود که می شد از زمزمه های او فهمید.همچنان که در کنارش نشسته بودم پرسیدم:جناب بهاروند می توانم خواهشی از شما داشته باشم؟فرمودند:این چه حرفیه!من در خدمت شما هستم!هر چه مایلید بفرمایید!گفتم:اول مایلم بدانم چرا اینقدر به آن دورها خیره می مانید!بعد میخواهم بدانم که این زمزمه ها برای کیست؟او به یکباره برخاست و من نیز به احترامش بلند شدم.بیش از چند ثانیه به من زل زد و هیچ نمی گفت.پرسیدم:چیزی شده؟فرمود:نه،نه،ولی مایلم بدانم که این پرسش از کجا به ذهنتان خطور کرد؟گفتم:باید ببخشید که گستاخی کردم؛من از لحظه ای که در کنارتان نشستم متوجه شدم که در دنیایی دیگر سیر می کنید و بدنبال گمشده ای هستید!فرمودند:حدود چهل و دو سال پیش در همین نقطه ای که الان نشسته اید،من این سوال را از مادر مرحومم پرسیدم.در تمامی این سالها در همین نقطه نشستم و اشعار مادرم را خواندم و به آن دورها خیره ماندم.همیشه آرزومند این بودم که همسرم یا فرزندانم این سوال را از من بپرسند!نمی دانستم که یک شمالی بعد از چهل دو سال به میهمانی سیاه چادر من می آید و دوباره سوال بی جوابم را از من خواهد پرسید!گفتم:از اینکه سوالم را بدون توجه به روحیات شما طرح کردم پوزش می طلبم.فرمودند:نه،اتفاقا" سوال بسیار بجایی بود!در حین گفتگو بودیم که همسر مکرم ایشان تشریف آوردند و گوشتها را برای طبخ بردند.از جناب بهاروند پرسیدم:اسم این دشت بهشتی چیه؟فرمودند:دشت سیمره.پرسیدم:این دشت در تملک شماست؟فرمودند:بله،متعلق به ایل ماست.پرسیدم:پس چرا اینجا از ایل و کوچ و زندگی عشایری خبری نیست؟فرمودند:خیلی وقته که کوچ نشینی بر افتاده و یکجا نشینی رونق پیدا کرده است.پرسیدم:حتما"شما هم برای گردش و تفرج تشریف آورده اید اینجا!فرمودند:نه،ما برای ادای تکلیف آمده ایم.پرسیدم:کدام تکلیف؟جناب بهاروند برای مصور ساختن اهمیت تکلیف خود در ذهن مخاطب از تمثیلی زیبا بهره جست و چنین گفت:روزی کبکی را از قفس آزاد می کنند و به او می گویند:تو مختاری بدون مزاحمت صیاد در هر نقطه از این کره خاکی که دلت خواست پرواز کنی و اقامت گزینی!کبک پس از رهایی به سمت سنگلاخی به پرواز در آمد!از او پرسیدند:چرا این همه سرسبزی دشت ها و زیبایی طبیعت را ندیده گرفتی و در این سنگلاخ بی آب و علف فرود آمدی؟گفت:من در همین سنگلاخ بدنیا آمده ام و در همین سنگلاخ بزرگ شده ام! پدر و مادرم را نیز در همین سنگلاخها از دست داده ام!اینجا خانه من است!جایی بهتر و زیباتر از اینجا سراغ ندارم که بروم.گفتم:این تمثیل زیبایی بود در وصف عاشقی دلداده.بله درسته اینجا زادگاه شماست.تازه گفتگوی گرم ما شروع شده بود که همسر مکرم ایشان دوباره تشریف آوردند و گفتند:تا غذا سرد نشده تشریف بیاورید!جناب بهاروند به قصد شستشوی دست و صورت بلند شدند و به طرف منبع کوچک آب رفتند.من هم بدنبال ایشان رهسپار منبع آب شدم.هنگام شستشوی دست به ایشان گفتم:جناب بهاروند،از آنجا که وقت ضیق است و ما نیز عازم خرم آباد هستیم، اگر اجازت بفرمایید بعد از ناهار،با طرح چند سوال به ادامه گفتگوی فی مابین پرداخته و سپس تا شب فرا نرسیده رفع مزاحمت نماییم!فرمودند:حال که اینگونه آمده اید،باید بمانید!شما امروز جایی نخواهید رفت! شما میهمان من هستید تا دیگر نقاط دیدنی این دشت را از نزدیک ببینید.غروب که از شکار برگشتیم هر قدر که سوال دارید بپرسید؛من کاملا" در خدمت شما هستم؛مشروط به اینکه شما هم ما را به شمال دعوت نمایید!به گمانم شرط جناب بهاروند برای میخکوب کردن ما طرح شده بود!بهرحال پذیرفتیم و ماندیم.ماندیم،تا ستاره های شب دشت را از درون سیاه چادر به تماشا نشینیم.ماندیم تا در اندیشه طبیعت نقاشی شده سرزمین گلها،به اتفاق جناب بهاروند به آن دورها سفر کنیم.ماندیم تا پاسی از شب را به پرسش و پاسخی جانانه بپردازیم.ماندیم تا بدانیم کوچ چیست؛ایل چیست و عشایر کدام است.ماندیم تا بدانیم کوچ نشین قصه ما از اساتید بنام تاریخ ایران است.ماندیم تا افتادگی و آزادگی را از دریچه ای دیگر به باور نشینیم.ماندیم تا باورمند آن باشیم که هنوز اندر خم یک کوچه ایم.فقط یک کوچه از هفت اقلیم عارفان عاشق و سالکان سائر. ف ه 

/ 0 نظر / 6 بازدید