چوتالا

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩۱/۵/٢۳

چوتالا یا چار ضرب نوعی نواختن ساز است به زبان هندی که ماهی قرمز کوچولوی من در تنگ زیبای خود با شنیدن صدای آن تحریک می شود و به آن حساس است.اولین بار که متوجه این موضوع شدم فکر کردم برایش مشکلی پیش آمده که اینچنین به آب و آتش می زند تا خود را از کمند تنگ کوچکش برهاند،قدری بهش نگاه کردم و دلم براش سوخت،دلتنگ بودم و ملول که چرا او را در رودی یا جوی آبی که حداقل بزرگتر از این تنگ زیبا ولی کوچک است رها نکردم!راستش فکر می کردم اگر بی مهابا او را توی جوی آب یا رودخانه ای رها سازم،احتمال طعمه شدنش زیاد است،بنابر این ازفکر رهائیش منصرف شدم و ناگزیر برای درک عکس العمل او صدای آهنگ سینما خانواده خود را پایین کشیدم.عجبا!!ماهی قرمز کوچولو نیز همزمان با من آرامش گرفت! از بی تابی و در و دیوار کوبیدن خبری نبود! آرام و خموش رو در رو به من خیره شده بود و باله هایش را به طمانینه به زلالی آب می سائید.چندی در سکوت به چشمان هم خیره ماندیم،انگار منتظر پرسش سوالی از همدیگه بودیم،کرختی ممتد را بدور افکندم و با کنترل سینما خانواده مجددا" آهنگ قبلی را پخش کردم،با کمال تعجب دیدم ماهی قرمز کوچولو که تا لحظاتی پیش در سکوت و سکون چهره ای عبوس به خود گرفته بود دوباره شروع کرد به چرخ زدن و تولید امواجی که ارتعاش آن کاملا" برایم محسوس بود،آنچنان با سرعت و دقت چرخ می زد که گوئی دختری زیبا در سالنی مجلل و در پیش چشمان جستجو گر تماشاگران بی شمارش مشغول اجرای باله است.مدهوش از دقت حرکات مهندسی شده اش،مست از چرخش باله هایش،با چشمانی ازحدقه برون زده،مات و مبهوت بهش خیره ماندم.براستی که نمایشی از ممارست موزون و مالوف رقص ماهیان را به اجرا گذارده است.ناخودآگاه همراه با صدای ساز و در اندیشه رمز و راز رقص ماهی کوچولو خود را فرسنگها دور از اتاقم در میان خیل ماهیان رقاص دیدم که کولی وار همراه با ساز چوتالا در حال اجرای زیباترین رقص عالم یعنی رقص امواج هستند.دیری نپائید که صدای ساز قطع شد و ماهی قرمز کوچولو دوباره عبوس و دلگیر به من خیره ماند،حس غریب امتداد نگاهش انگار به من می گفت ماهی کوچولو می خواهد با تو گفتگو کند!!پس از درنگی کوتاه از ماهی قرمز کوچولو پرسیدم:چرا اینقدر با چشمان زیبایت به من زل می زنی؟چیزی میخوای بگی؟ماهی کوچولو گفت:سلام آقا فرزاد.متحیر و گیج از ماهی پرسیدم:اسممو از کجا می دونی؟در پاسخ سوالم گفت:بعضی وقتا که میهمان داری همش صدات میزنن فرزاد،منم فهمیدم که اسمت فرزاده!گفتم چه جالب!خب اسم تو چیه؟ماهی کوچولو گفت:چوتالا.پرسیدم این اسمو کی برات انتخاب کرده؟ماهی کوچولو چرخی زد و با مباهات گفت:خدا برام انتخاب کرده! گفتم اسمت خیلی زیباست،راستی چوتالا چرا با شنیدن صدای ساز شروع به رقصیدن می کنی؟ گفت:رقص برای ما بروز رفتاری عاشقانه است!پرسیدم عشق به کی؟به چه کس؟گفت:عشق به خدا.پرسیدم:مگر تو خدا را دیده ای که عاشقش شدی؟گفت:بله خدا را اولین بار در روز تولدم دیدم،خدا به دعوت پدرم اومده بود خونه ما،خدا اومده بود تا در جشن تولد من شرکت کنه،من اولین بار خدا را آنجا دیدم.پرسیدم:چوتالا،خدا را چگونه دیدی؟گفت:مهربان و عاشق و با سازی زیبا! پرسیدم:چوتالا،مگه خدا هم ساز داره؟ گفت:آره آقا فرزاد،سازش آنچنان زیباست که وقتی می نوازه تمام ماهیان جمع می شن و به رقص و پایکوبی می پردازن! پرسیدم:چوتالا،آیا خدا خودش برای رقص شما ساز می نوازه؟گفت:آره آقا فرزاد،خدا عاشق رقصه!خدا با سازش به رقص ما معنائی دیگر می بخشه!!پرسیدم:چوتالا،خدا برای رقصیدن ماهیان از چه سازی استفاده می کنه؟ گفت:چوتالا!گفتم:ولی چوتالا که اسم توست!گفت:بله درسته اسم منه،همانطور که گفتم خدا روز تولدم اومده بود خونه ما.پدرم از خدا پرسید که اسم ماهی کوچولو را چی بذاریم؟آنگاه خدا نگاهی به سازش کرد و گفت بذار چوتالا! از آن پس همه منو چوتالا صدا می زنن.گفتم:چوتالا،انگار خدای شما با خدای ما فرق داره!! گفت:نه آقا فرزاد،خدا،خدای تمام مخلوقات است،او همه را یکسان دوست دارد و برای همه چوتالا می نوازد!! گفتم:ولی ما نمی تونیم برقصیم چوتالا،به ما گفته اند اگر برقصید خدا ناراحت میشه و دیگه شما را نمی بخشه!!به ما گفته اند اگر برقصید،خدا شما را می بره جهنم و شلاق می زنه!!چوتالا گفت:نه، نه،این درست نیست،خدا به کسی آزار نمی رسونه،خدا وقتی بفهمه کسی بخاطر رقصیدن شلاق خورده گریه اش می گیره،گفتم:چوتالا،به ما گفته اند که باید کارای خوب بکنیم تا خدا از ما راضی بشه و ما را به بهشت ببره،می گویند رقص از کارای بده که مانع رسیدن ما به بهشت می شه.گفت نه آقا فرزاد،این درست نیست!من خودم با گوشام شنیدم که خدا به پدرم گفت:وقتی رقص و پایکوبی بنده گانم را می بینم،وقتی بنده گانم را مسرور می بینم، بیش از همه ساز می نوازم و از خلق بهشتم خشنود می شوم،آقا فرزاد،می دونستی که صدای صوت خدا زیباست؟پرسیدم:چوتالا،مگر خدا هم آواز می خونه؟گفت:آره آقا فرزاد،یادم میاد که خدا یک بار در مهمانی پدرم با صوت زیبایش از بهشت و دوزخ برایمان خواند!! گفتم:چوتالا،چی شد که خدا تو میهمانی شما از بهشت و دوزخ خوند؟چوتالا گفت:روزی که خدا میهمان خونه ما بود پدر بزرگم که پیر شده بود ازش پرسید:ای خداوند جان و خرد،ای دانای مطلق،پس کی ما را به آن بالا،به بهشت برین خود خواهی برد؟خداوند ابتدا با رحمتش به پدر بزرگم نهیبی زد و سپس مهربانانه و با آوازی خوش پاسخ سوالش را داد.پرسیدم خداوند پاسخ سوال پدربزرگت را چگونه داد؟ گفت:خداوند با آوازی خوش برای همه خواند و به همه فهماند:این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت / هر کجا وقت خوش افتاد همان جاست بهشت/ دوزخ از تیره گی بخت درون تو بود/ گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت.پرسیدم:چوتالا،به نظرت اگر ما برقصیم خدا خوشش میاد؟گفت:آره،خدا خیلی خوشحال میشه وقتی می بینه بنده گانش شادند.پرسیدم:پس چرا از قولش میگن خدا رقصو دوست نداره؟گفت:آقا فرزاد،پدر بزرگ خدا بیامرزم روزی از مراسم جشن عروسی پدر و مادرم برایم تعریف میکرد،پدر بزرگم می گفت همه مشغول رقص و پایکوبی بودیم که ناگهان اره ماهی وارد جشن ما شد و گفت:بس کنید این فسق و فجور را،بس کنید این گناهان کبیره را،از خدا بترسید و از رقاصی بپرهیزید،همه شما در آتش جهنم خواهید سوخت! اره ماهی پس از آن، جشن عروسی پدر و مادرم را بهم زد و شادی آنان را به عزای گناه ناکرده مبدل ساخت.تمام اعضای خانواده دلگیر و غمگین شدند و کسی را هم یارای مقابله با اره ماهی نبود و هیچکس هم جرات ابراز وجود پیش اره ماهی نداشت.همه افسرده و نگران روز و شب را در غمخانه خود سپری می ساختند،تا اینکه خدا برای عرض تبریک جشن عروسی پدر و مادرم پا به خانه ما گذاشت و دید همه غمگین و ملولند.خدا از پدر بزرگم پرسید چرا ناراحتید؟پدربزرگم گفت:در جشن عروسی پسرم همه شاد و خرم مشغول رقص و پایکوبی بودند که اره ماهی وارد شد و شادی ما را گناه دانست و ما را دوزخی نامید.خدا از کار اره ماهی خیلی ناراحت شد و گفت چه کنم که:هر کسی از ظن خود شد یار من/ از درون من نجست اسرار من.پدر بزرگم گفت از خدا پرسیدم: ای خدای بزرگ،ای خالق زیبائی ها، معنای این شعر چیست؟خداوند در جوابش می فرماید:بعضی ها در وهم و خیال خود همراه من هستند و از اسرار درون من بی خبرند،آنان چون مرا درست و حسابی نمی شناسند،لاجرم به نام خدایی که ساخته ذهنشان است موجب ناراحتی و تشویش بندگانم می شوند.خداوند در ادامه رو به پدر بزرگم کرد و  گفت:ولی من بارها  نا خشنودی خود را به آنان ابلاغ کرده و گفته ام که:گر می نخوری طعنه مزن مستان را/بنیاد مکن تو حیله و دستان را/تو غره بدان مشو که می می نخوری/صد لقمه خوری که می غلام است آن را.گفتم: چوتالا،چه خدای زیبائی داری،خانه چنین خدائی کجاست؟میشه منو ببری پیش این خدا؟چوتالا گفت:آری تورا به خانه خدائی خواهم برد که وقتی گیاه را از میان می برد بجایش گل می آورد.تو را به خانه خدائی خواهم برد که از پس حالت جمود و خفتگی شبانه،افزایش عقل و خرد آدمی را ارزانی می دارد.تو را به خانه خدائی خواهم برد که به عقل ستیزان و حق گریزان می فرماید:دوستی بی خرد خود دشمنی است/حق تعالی زین چنین خدمت غنی است.همچنان که به سخنان آموزنده ماهی قرمز کوچولو گوش می دادم با خود گفتم:حقیقتا" که دین و مذهب و خدای عاشقان،از آنچه اینان می آموزند جداست!سپس به اتفاق ماهی قرمز کوچولو حرکت کردیم و رفتیم بسوی خانه خدا،خانه ای که زیباترین خانه دنیاست.همینکه به درب خانه خدا رسیدیم،ماهی قرمزکوچولو رو به من کرد و پرسید:آقا فرزاد میخواهی به خدا چه بگوئی؟قدری به ماهی قرمز کوچولو خیره ماندم و سپس از دور رو به جانب خدائی کردم که در میانه ایوان زیبای خانه اش نشسته بود.به خدا گفتم به شکرانه این همه زیبائی و محبتت،به شکرانه سخاوت و مهربانیت،به پاس دستان نوازنده مهربانت:محرم ناسوت ما لاهوت باد/ آفرین بر دست و بر بازوت باد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              فرزاد هخامنشی.

/ 4 نظر / 3 بازدید
نادر

با سلام لطفا" وبلاگ " تر به بر سلام " به آدرسwww.torbehbar.gilblog.irرا لینک فرمایید

م.غ

سلام کجایی داداش؟ سوال داشتی یه تک پا بیا پیشم

نادر

با سلام در وب " تر به بر سلام" لینک شدید.

صفورا

به نام یزدان پاک . سلام . جالب بود و قابل تفکر . البته با تعریف واضحی از رقص .